Adis Prašović je pripadnik MUP-a KS koji je pomagao kriminalcima

U Sarajevu je sinoć lišen slobode pripadnik MUP-a KS