Čija djeca smiju ući u kamp reprezentacije pred najvažniju utakmicu?

Cirkus u privatnoj reprezentaciji