Da li građani imaju pravo na naknadu za vrijeme provedeno u izolaciji

26.02.2020., Koprivnica - U Opcoj bolnici odrzan radni sastanak s ravnateljstvom i lijecnicima i predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo BBZ vezan uz koronavirus. zupanije. Opca bolnica u kontaktu je s Ministarstvom zdravstva i primjenjuje sva uputstva koja im stizu. Tragom toga u bolnici je organizirana i karantena, soba za izolaciju sa dva kreveta. Photo:Damir Spehar/PIXSELL
Ranije su se pojavile informacije da na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti troškovi kućne izolacije građana padaju na teret budžeta kantona. Iz Federalnog ministarstva zdravstva su objasnili šta to znači.
“Nesporno je da se mjera kućne izolacije finansira iz sredstava kantonalnih budžeta i to u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu, koja u ovom slučaju podrazumijeva kliničke i dijagnostičke metode kojim se isključuje sumnja od oboljevanja od zaraznih bolesti”, kazali su iz ministarstva za Klix.ba.

Oni objašnjavaju da privatne troškove građana tokom izolacije ne snose kantoni, nego da se stavka pomenutog Zakona, u članu 47. odnosi na troškove sistema zdravstva koji provodi potrebne mjere, uključujući i karantin, odnosno izolaciju.

Iz ministarstva su detaljno pojasnili pojmove kućne izolacije i zdravstvene zaštite koji se pominju u Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kako bi bilo jasnije zbog čega kantoni ne snose privatne troškove građana.

Člankom 11. tačka 9. citiranog zakona, kao jedna od posebnih mjera za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, utvrđena je i kućna izolacija, a članak 47. istog decidno precizira uvjete provođenja kućne izolacije.

“Naime, kućna izolacija provodi se u svim slučajevima kada se na osnovu ocjene epidemiološke ugroženosti izoluju članovi obitelji za koje postoji sumnja da su oboljeli od zaraznih bolesti, a koja se mora isključiti kliničkim i dijagnostičkim metodama. O kućnoj izolaciji odlučuje nadležni kantonalni ministar na osnovu epidemiološkog izvješća nadležnog kantonalnog zavoda, uz konzultovanje stručnog ekspertskog tima nadležnog kantona u roku od 24 sata rješenjem protiv kojeg je dozvoljena žalba koja ne odlaže izvršenje. Kućna izolacija traje dok se zarazna bolest klinički i dijagnostički ne isključi.

Nadalje, stavkom (4) spomenutog članka, definirano je da troškovi kućne izolacije padaju na teret budžeta kantona.

Naprijed navedeno treba promatrati u kontekstu članka 13. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je precizirano da društvena briga za zdravlje na razini kantona obuhvata, između ostalog i mjere za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na području kantona, i to tačkom 10 – provođenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje nadležnosti suglasno propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti”, naveli su iz Ministarstva zdravstva FBiH.

Dodaju da kanton osigurava sredstva za ostvarivanje društvene brige za zdravlje, a sredstva iz budžeta kantona se raspoređuju u skladu sa Zakonom o izvršavanju kantonalnih budžeta.

“U kontekstu naprijed navedenog, potrebno je imati na umu i definiciju zdravstvene zaštite: Zdravstvena zaštita, u smislu zakona, obuhvata sistem društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprječavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje, te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, kao i primjenu zdravstvenih tehnologija”, rekli su.

Temeljem toga iz ministarstva tvrde kako je, “jasno da ne postoji zakonsko uporište za isplatu direktnih troškova osobe koja se nalazi u kućnoj izolaciji na teret sredstava kantonalnih budžeta, već su sredstva namijenjena sistemu zdravstva koji provodi navedene mjere”.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79