Dalibor Pavlović poručio: Osobu koju sada gledate nije pravi Dalibor Pavlović, više sile su utjecale na mene!

Više sile utjecale na mene i da mi je sada najbitnije što sam živ