Demant Hajrudina Bećirović: Rješenje direktora za upućivanje na rad od kuće nije donoseno u skladu sa odredbama Ugovora o radu i Zakona o radu

Revizori utvrdili mešetarenje u Operatoru Vlade FBiH. Nezakoniti potezi utjecali i na tržište električne energije. Brojni računi nisu potpisivani. Redakcija portala Crna-Hronika prenijela je tekst od kolega sa Fokusa u kojom se tvrdi da Pomoćnik direktora Operatora Vlade FBiH lani dobio 144.098 KM, a nije dolazio na posao?!

Advokatski ured koji zastupa Hajrudina Bećirovića poslao je demant kojeg objavljujemo.

Naime,
Dana 5.10.2023 god. Portal – CRNA HORINKA BIH na vlastitoj web stranici objavio je tekst
Naslova- Pomoćnik direktora operatora Vlade FBIH lani dobio 144.098 KM, a nije dolazio na
posao”. ( kopija teksta u prilogu).

U navedenom tekstu između ostalog istaknuto je sljedeće:
“Revizori su konstatovali uvidom u dokumentaciju o radu pomoćnika direktora da isti nije
dolazio na posao u toku 2022 godine po osnovu Rješenja direktora od 23.03.2021 godine kojim su se u cilju spriječavanja transmisije virusa SARS COV 2 određeni zaposlenici uputili na rad od kuće.

Pomoćnik direktora Operatora Vlade FBiH lani dobio 144.098 KM, a nije dolazio na posao?!

Uvidom u evidenciju o radnom vremenu konstatovano je da je za njega svakodnevno evidentirano radno vrijeme od 08-16:30 h uz naznaku rada od kuće. Nije prezentiran nijedan dokaz za rad od kuće navedenog zaposlenika. Takođe iako nije dolazio na posao i upućen je na rad od kuće navedenom zaposleniku se isplaćivala naknada za troškove smještaja u iznosu od 200,00 KM.

Na ime plaća, doprinosa i naknada ovom zaposleniku je isplaćeno 144.098,00 KM u 2022
godini. Takođe navedeno Rješenje direktora za upućivanje na rad od kuće nije donoseno u skladu sa odredbama Ugovora o radu i Zakona o radu. Direktor je tek 26.01.2023 godine donio odluku o stavljanju van snage Rješenja od 23.03.2021 godine, kojom se nalaže zaposleniku da pristupi i obavlja poslove svog radnog mjesta u sjedištu Operatora za OIEIEK.

Predmetni dijelovi teksta/članka direktno se odnose na gdin. Hajrudina Bećirović koji  konkretnom slučaju obnaša dužnost pomoćnika direktora operatora Vlade FBIH. Članak sadrži niz pogrešnih i neistinitih navoda, te navoda koji su “označeni potpuno suprotno
podacima iz Izvještaja Revizora, odnosno koji su “prilagođeni” da bi predstavili Hajrudin Bećirović široj javnosti kao ozbiljan kršioc zakonskih odredbi, nečasnog za obavljanje dužnosti pomoćnika direktora operatora Vlade FBIH, podložnog nezakonitim radnjama, bez da se za to nudi zakonit i pravno valjan dokaz.

Objavljivanjem navedenog članka ne samo da se vrjeđa lični i profesionalni ugled i autoritet
Hajrudin Bećirović, već se tim, nimalo bezazlenim neistinama ozbiljno dovodi u pitanje zakonitost njegovog rada, a da za to ne postoje validni dokazi, uz posebnu napomenu da je tekst utemeljen na izvještaju Revizora koji sadrži greške što dokazujemo dostavom Zaključka o ispravci greške broj: 08-11-3-3595-14/22 od 20.10.2023 godine.

Autor teksta jasno označava da pomoćnik direktora nije dolazio na posao u toku 2022 godine po osnovu Rješenja direktora operatora Vlade FBIH, a da je “DOBIO” određeni novčani iznos. Naime isti autor teksta, jasno je označio u nastavku da je poslove radnog mjesta pomoćnik direktora operatora Vlade FBIH tokom 2022 godine vršio od kuće, jer mu je tako naložilo ovlašteno lice poslodavca što znači da u tom pravcu nema bilo kakvih nepravilnih i nezakonitih postupanja imenovanog lica, odnosno vršioca dužnosti pomoćnika operatora Vlade FBIH, pa je nejasno iz kog razloga se autor fokusira na rad imenovanog.

Krajnje neozbiljno je u naslovu teksta označiti da je Pomoćnik direktora operatora Vlade FBIH lani dobio 144.098 KM, a nije dolazio na posao. Pomoćnik direktora nije “dobio” bilo kakav novac koji je označen u Naslovu teksta već je istom po osnovu prava koja mu pripadaju shodno odredbama zakonske regulative i odredbama Ugovora o radu izvršena isplata zakonom propisane bruto/neto plate sa uplatom pripadajućih poreza i doprinosa koji su podsjećamo uplaćeni nadležnim institucijama.

Uz sve naprijed navedeno posebno ističemo da je neosnovano i neodgovorno da autor teksta bez predhodno pribavljene odluke suda označava da je Rješenje direktora za upućivanje na rad od kuće doneseno suprotno zakonskim odredbama i odredbama ugovora o radu, jer u konačnosti isključivu nadleženost za utvrđivanje nezakonitosti istih ima sud, a ne autor navedenog teksta.

Pozadina navedenog postupanja široj javnosti nije poznata, te u tom pravcu gdin. Bećirović
istiće da je evidentno da u konkretnom Izvještaju Revizora koji je poslužio Naslovu kao podloga za objavu navedenog teksta precizno označeno da postoji niz propusta u radu koji nisu i ne mogu biti u domenu njegove lične nadležnosti, pa samim tim ni i odgovornosti međutim ti propusti se ostavljaju u sjeni isticanjem prednjih navoda.

Predhodno vođeni i uspješno okončani sudski postupci su dokazali da gdin. Bećirović već duži vremenski period “vodi svoju bitku za pravdu” tako da je ovo još jedan od u nizu svih tih pokušaja, njegove diskreditacije i po mogućnosti smjene sa navedene dužnosti.

Dakle, evidentno je da sporni tekst/članak potvrđuje postojanje klevete, jer za postojanje iste zakonom je propisana obaveza kumulativnog ispunjenja sljedećih uslova:

Postojanje /objavljivanje neistinitog sadržaja ( iznošenje i prenošenje), što je u ovom slučaju jasno izraženo. Šteta po fizičko lice, konkretno u ovom predmetu jasno su identifikovana fizička lica na način da je označena pozicija rada odnosno da se radi o pomoćniku direktora operatora Vlade FBIH.

Namjera, koja je više nego potvrđena, jer u konačnosti jasno je da se samim naslovom teksta upučuje na to da imamo nezakonito postupanje lica na koje se upućuje. Shodno odredbama člana 8 Zakona o zaštiti od klevete FBIH ( Sl. Novine FBIH broj: 19/03 i 73/05)
pozivamo Naslov da izvrši ispravku neistinitog izražavanja, te istu objavi na portalu sa identičnim značajem i zadrži jednak vremenski period kao i osporeni tekst /članak, kao i da upučivanjem javnog izvinjenja gdin. Hajrudinu Bećirović ublaži negativne posljedice koje su prouzrokovane objavom navedenog članka.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79