Detalji likvidacije porodice Matrinović: Borilović uzeo je oružje i zapucao – najprije u djecu, koja su pokušala da se sakriju iza vrata, a potom u Natašu

Borilović je nakon toga pozvao njenog supruga Miloša na telefon i rekao mu: “Pobio sam i tvoju i moju porodicu”, a onda je krenuo dalje u svoj krvavi pir.