Direktor kineske kompanije koja radi rekonstrukciju tramvajske pruge: Bit će skuplje, ali će se završiti na vrijeme

Rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu izazvala je brojne reakcije, ali i burne rasprave. Jedan od najvećih projekata koji se realizira u KS postao je predmet političkog prepucavanja, a opozicija (SDA i DF) koristi ga kako bi prikazala navodni nerad Vlade KS.

Bivši SDA-ovac, danas DF-ovac Mirza Čelik tako je shvatio da na ovoj temi može izgraditi imidž i zaslužiti mjesto na listi, pa se problematizirao ugovore, rokove, analizirao željezo, cijene…

No, jedna od glavnih teme jesu dijelovi ugovora sa kineskom kompanijom koji nisu dostupni javnosti, a pored toga mediji su objavili da jedna kompanija koja čini konzorcij ima problematičnu prošlost.

Direktor kompanije Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd., (CSI) Liu Rucheng, ekskluzivno je za Raport govorio o ovom, ali i drugim projektima koje izvode u BiH.

Krenuo bih od onoga što je izazvalo buru u javnosti posljednjih sedmica, a tiče se ugovora koji je Vaša firma potpisala sa Vladom Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvom prometa KS za rekonstrukciju tramvajske pruge. Govorilo se o tajnom sporazumu, pa je ministar Adnan Šteta pojasnio da su samo dijelovi sporazuma “tajni”. Možete li nam reći na šta se odnosi tajnost ugovora i čiji je zahtjev dio ugovora “tajni”?

Smatramo da su dosadašnje informacije koje je zainteresovanim medijima dostavilo Kantonalno ministarstvo prometa dovoljne da izađu u susret građanima i javnosti, jer sadrže sve tražene informacije. Podaci u Predmjeru radova koji su sastavni dio potpisanog ugovora su poslovna tajna i povjerljivi podatak Izvođača i njihovo objavljivanje u javnosti može dovesti Izvođača u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Ukoliko se javnosti otkrije detaljna jedinična cijena i način obračuna cijene materijala i ugradnje, svaki konkurent bi mogao predvidjeti budžet Izvođača za svaki budući projekat. Objava tenderske ponude i potpisanog ugovora od strane ponuđača ne sadrži druge dodatne informacije koje nisu sadržane u već dozvoljenoj javno objavljenoj dokumentaciji.

Također, ističemo da su, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, svi učesnici i nadležni organi imali pravo na uvid u svu dostavljenu dokumentaciju prilikom žalbe u slučaju sumnje na navodnu nepravilnost. Ali također, svim učesnicima je zabranjeno da neovlašćenim trećim licima daju svu dokumentaciju koja im je stavljena na raspolaganje. Prema istom zakonu, postoji poseban režim za ugovore koji se dodjeljuju u skladu sa međunarodnim kreditnim ugovorom kao što je ovaj sa EBRD-om. Imajući to u vidu, u potpisanom predmetnom ugovoru postoji klauzula o povjerljivosti koja zabranjuje objema stranama da otkriju bilo kakve povjerljive informacije bez prethodnog pristanka druge ugovorne strane.

Na osnovu svega navedenog, kako je kriterij za dodjelu tendera bila najniža cijena u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, objavljivanje samo ukupne cijene (bez elaborata pojedinačnih cijena) je dovoljno da se zadovolji javni interes.

Da li je takva “tajna” općenito praksa u takvim projektima i ugovorima?

Identifikacija cijelog ugovora ili pojedinih dijelova Ugovora kao povjerljivih je praksa u ovoj vrsti ugovora i predstavlja mogućnost propisanu zakonom. Pozivajući se na odgovor na prethodno pitanje, sve informacije koje predstavljaju komercijalne interese kompanije i koje Ponuđač označava kao povjerljive, čije bi objavljivanje moglo naštetiti kompaniji, su povjerljive i „tajne“, u skladu sa važećim propisima, kao što su npr. kao finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know-how koje kompanija označava kao povjerljive i nije u suprotnosti sa zakonom.

Mnogo se priča o rokovima za izgradnju tramvajske pruge u Sarajevu. Da li će, prema vašim podacima, rokovi biti ispoštovani ili probijeni? Šta je to što najviše utiče na brzinu rada?

Prema našem trenutnom rasporedu projekata, rok neće biti probijen. Lot1 i Lot2 će biti završeni do kraja augusta, što je značajna prekretnica za ovaj projekat.

Kao što znamo, na radni tok može uticati mnogo stvari, kao što su mašine, radnici, materijal, novčani tok, vremenske prilike, epidemija i tako dalje. Tokom proteklih nekoliko mjeseci, na efikasnost proizvodnje pojedinih proizvoda (tramvajske pruge, skretnice, armature i drugi materijali) u tvornici i isporuci uvelike su utjecale tekuća pandemija i međunarodna previranja. Štaviše, jedinična cijena sirovine znatno raste zbog nestašice sirovina uzrokovanog međunarodnim previranjima.

Srećom, vrijeme je sada bolje. Također, materijal će biti isporučen na gradilište na vrijeme nakon mnogih rundi pregovora sa dobavljačima. Nadamo se da ćemo u narednim mjesecima imati veliki napredak.

Shandong Hi-Speed ​​Group je vodeće preduzeće u oblasti izgradnje infrastrukture u provinciji Šandong, čija je vrijednost imovine preko 140 milijardi eura. Od ulaska na evropsko tržište 2011. godine, kompanija je posvećena ulaganju i izgradnji infrastrukture, posebno autoputeva i željeznica. Imamo iskustvo uspješnog izvođenja projekata u zemljama Zapadnog Balkana i nekoliko projekata je u toku. Dužina autoputa kojim upravlja i upravlja Shandong Hi-Speed ​​Group u Kini je skoro 7.800 kilometara, a željeznica preko 370 kilometara. U mogućnosti smo i sa povjerenjem da završimo izgradnju ovog projekta u skladu sa ugovorom.

Tema javne rasprave je i cijena radova. I špekuliše se da će rekonstrukcija pruge koštati više nego što je prvobitno planirano. Možete li reći da li je to istina i, ako jeste, koliko će sve to koštati?

Da, istina je. Prema FIDIC-u (Podklauzula 13.8 Prilagođavanja za promjene u troškovima), iznosi koji se plaćaju Izvođaču će se prilagoditi povećanju ili padu cijene rada, robe i drugih inputa u radu, dodavanjem ili smanjenjem iznosa. Zbog uticaja međunarodnih previranja, dolazi do velikog povećanja cijene rada i robe. Izvođač ima pravo da primijeni korekciju cijene prema ugovorenim uslovima.

Trenutno je teško procijeniti sve troškove zbog kontinuiranih i svakodnevnih promjena cijena na međunarodnom tržištu.

Također, ako dođe do povećanja cijene radova, šta je to što utiče na povećanje cijene?

Uopšteno govoreći, povećanje cijene je uzrokovano mnogim faktorima, posebno zbog više sile. Na primjer, pandemija COVID-19 i nedavna nepredvidiva situacija u Ukrajini. Sve je to dovelo do nestašice sirovina i povećanja troškova proizvodnje i transporta. U međuvremenu rastu i troškovi života, što utiče na cijenu radova.

Mediji su problematizirali i prethodne projekte koje je radila kompanija koja sa vama čini konzorcij – “China Railway No. 10 Engineering Group Co.” (CREC 10). Da li ste imali informacije da je ova kompanija imala “problematičnu prošlost” u građevinarstvu Zašto ste baš nju odabrali za partnera?

Svi navodi u medijima o navodnim nesrećama i kašnjenjima koji se spominju, nisu direktno povezani sa partnerom zajedničkog preduzeća China Railway No.10 Engineering Group. Navodi su u vezi sa “China Overseas Engineering Group”, koja je odvojena i nezavisna kompanija, bez direktne veze sa partnerom u našem zajedničkom preduzeću u ovom projektu. Stoga nemamo posebnih informacija o navodnim navodima u medijima.

Napominjemo da joint venture naših firmi u potpunosti zadovoljava zahtjeve u pogledu stabilnosti finansijske pozicije i istorije neispunjenja, sve u skladu sa tenderskom procedurom.

Ističemo da djelatnost izgradnje velikih infrastrukturnih projekata podrazumijeva određeni nivo rizika za zaposlene koji rade na gradilištu te su iz tog razloga zaposleni u firmi izvođaču osigurani adekvatnim iznosima osiguranja od nezgoda i izvođača svih rizika, te se primjenjuju sve adekvatne procedure i mehanizmi zaštite na radu.

Pored ovog posla, Vaša firma je dobila i posao izgradnje autoputa Banja Luka – Prijedor. I u kontekstu ovog sporazuma ima kritika na račun tajnosti ugovora. Kako to komentarišete? I u kojoj je fazi ovaj projekat?

China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group doo, u BiH, pored Projekta modernizacije javnog prevoza Sarajevo-II faza-Rekonstrukcija tramvajske pruge u dužini od 8,5 km realizuje Projekat projektovanja, finansiranja, izgradnje, upravljanje i održavanje Autoputa Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka – Prijedor) prema Ugovoru o koncesiji zaključenom preko podružnice sa Vladom Republike Srpske 13.12.2018.

Koncesionar razumije da je javni interes za ovaj ugovor o koncesiji povećan, te su iz tog razloga osnovne i najvažnije informacije o uslovima ugovora već objavljene Odlukom o utvrđivanju uslova za davanje koncesije putem pregovaračkog postupka. za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor (Službeni glasnik RS br. 14/18), kao i Odluku o davanju koncesije za izgradnju autoputa Banja Luka – Prijedor (Službeni glasnik RS broj 91). /18), a sve u skladu sa Zakonom o koncesijama. Objavljene informacije sadrže podatke o trajanju ugovora o koncesiji, kaznama, troškovima izgradnje, osnovnim tehničkim podacima, obavezama koncesionara, visini koncesione naknade i druge informacije od ključne važnosti za javnost i građane.

Predmetni ugovor sadrži podatke koji su povjerljivi za Koncesionara i predstavljaju komercijalni interes i predstavlja izuzetak od obaveze objavljivanja u skladu sa članom 7. Zakona o slobodi pristupa informacijama. Objavljivanje komercijalno osjetljivih informacija bi nanijelo nenadoknadivu štetu Koncesionaru, s obzirom da brojne odredbe i rasporedi ugovora sadrže informacije o finansijskom modelu, mehanizmu plaćanja, načinima obračuna prihoda Koncesionara, formule za izračunavanje projekcija novčanih tokova, finansijskom i operativnom planu koncesionara… Gore navedene informacije zaštićene su autorskim pravom i predstavljaju poslovnu tajnu. Objavljivanje Ugovora koji sadrži takve informacije bi rezultirale nepopravljivom štetom za Koncesionara i dovele ga u nepovoljan položaj ne samo u BiH već i na svjetskom tržištu, jer Koncesionar djeluje kao investitor u projekte u mnogim zemljama na sličnim infrastrukturnim projektima i takve informacije bi omogućile konkurentima razviti i kopirati mehanizam plaćanja i određivanja cijena.

Nadalje, Ugovor o koncesiji sadrži interne informacije vezane za poslovni plan Koncesionara, kapitalne i operativne troškove, reference na buduće transakcije, kao i ugovorne odnose između Koncesionara i kreditora (odnosno, odnose Koncesionara sa trećim licima). Ovi podaci ne predstavljaju javne podatke, već strogo povjerljive informacije koje nemaju uticaja na realizaciju projekta ili koncedenta, te stoga nisu relevantne za javnost.

Projekat je u fazi eksproprijacije, a za pojedine dionice autoputa na kojima je eksproprijacija završena, projekat je u fazi dobijanja građevinske dozvole.

Transparency International je tužio Ministarstvo saobraćaja i Republiku Srpsku zbog tajnosti. Kako to komentarišete?

Pozivajući se na član 7. Zakona o slobodi pristupa informacijama, kako je objašnjeno u odgovoru na prethodno pitanje, koncesionar se pozvao na zaštitu komercijalno osjetljivih informacija, a takav pravni stav izuzev objavljivanja Ugovora o koncesiji usvojio je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.

Konačnu odluku o predmetnoj tužbi donosi nadležni sud.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79