Dr. Ramić – Kunić: Poštovana ministrice Hota, dužnost mi je kao roditelju i stručnjaku da reagiram na ove nedosljednosti!

Dr. sc. Erma Ramić-Kunić poslala je ministrici predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo poruku koju prenosimo u cijelosti.

Poštovana ministrice Muminović-Hota,

na službenoj stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljene su Informacije o provođenju eksterne mature u osnovnim školama u školskoj 2021/2022. godini i priloženi su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost;

Matematika / Interaktivni katalog;

Engleski jezik / Interaktivni katalog.

Katalog iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost ima dosta nepreciznosti i neusklađenosti. Osvrćem se samo na dio koji donosi pitanja iz historije jezika jer je to naučno polje kojim se bavim i na kome sam doktorirala.

1. Kako se naziva prvi zajednički jezik svih Slavena? (PITANJE BROJ 5 U KATALOGU).
a) slavenački
b) staroslavenski
c) ilirski
d) južnoslovenski

NAPOMENA: U tačnim odgovorima koji se nalaze u Katalogu stoji da je to staroslavenski. To nije tačno. Prvi zajednički jezik svih Slavena je praslavenski, a prvi PISANI JEZIK SVIH SLAVENA JE STAROSLAVENSKI. Dakle, praslavenski je naziv za zajednički prajezik iz kojega su potekli svi slavenski jezici. Iz praslavenskoga su se počeli razvijati posebni slavenski jezici, a u 9. st. posvjedočen je i prvi među njima: staroslavenski koji je prvi PISANI JEZIK SVIH SLAVENA.

2. Koje je prvo pismo Južnih Slavena? (PITANJE BROJ 6 U KATALOGU).

a) bosančica
b) glagoljica
c) latinica
d) ćirilica

NAPOMENA: U tačnim odgovorima koji se nalaze u Katalogu stoji da je to glagoljica. NEPRECIZNO. Suvišno je Južnih jer glagoljica nije prvo pismo samo Južnih Slavena, nego svih Slavena.
3. Kojim je pismom napisana Humačka ploča?
a) glagoljicom
b) ćirilicom
c) bosančicom
d) latinicom

NAPOMENA: U tačnim odgovorima stoji ćirilicom. U vezi s tim je sljedeće pitanje u Katalogu.

4. Kojim pismom je napisana Povelja Kulina bana?
a) glagoljicom
b) arebicom
c) bosančicom
d) latinicom

NAPOMENA ZA 7. I 8. PITANJE U KATALOGU. Pitanje broj 7 glasi Na kojem je pismu pisana Humačka ploča? Odgovor je ćirlica. Tačan odgovor može biti i glagoljica jer Humačka ploča ima i glagoljska slova. Pitanje broj 8 glasi Na kojem je pismu pisana Povelja bana Kulina? Odgovor je bosančica. Da li to znači da Humačka ploča i Povelja nisu pisane istim pismom? To naprosto nije tako. Oba su pisana ćirilicom. Ako dijete odg. da je Povelja pisana ćirlicom, kao što i jest, gubi bodove. Greška je svakako odavno u literaturi. Dakle, treba precizirati pitanja jer sam svjesna da u udžbenicima postoje greške. Ponuditi više tačnih odgovora, posebno za Humačku ploču, ako pitanja moraju biti prema predviđenom udžbeniku.

Moja pitanja Vama glase:

1. Da li su Katalozi prošli recenzije i da li su pregledani od strane nekoga iz akademske zajednice?
2. Na koji je način odabran stručni tim konkretno za predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost?
3. Da li se planiraju raditi novi udžbenici konkretno za predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost? Ako planiraju, kada? Moj savjet je da se u izradu novih udžbenika uključi akademska zajednica.
U Katalogu stoji i ovo:
Zadatak će se vrednovati sa 0 bodova ako je:
• netačan;
• zaokruženo više odgovora, a traži se jedan;
• u zadacima povezivanja označen samo jedan tačan odgovor;
• nečitko i nejasno napisan.
Sve što će biti bodovano sa 0 bodova nalazi se u samim pitanjima. Pitanja onda bodujem s 0 bodova. Dužnost svakog nastavnika je da se kontinuirano educira i ne uzima udžbenike zdravo za gotovo.
Cijeneći Vaš dosadašnji rad i uložen ogromni napor u kvalitetnije obrazovanje naše djece, bila bih Vam zahvalna da pošaljete pitanja na doradu. Moja je dužnost kao stručnjaka, ali kao i roditelja da reagiram na ovakve nedosljednosti.

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet.

Dr. sc. Erma Ramić-Kunić

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79