Dva dana se raspravljalo: Ovo su usvojeni amandmani na Budžet FBiH

Fena

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je danas Budžet Federacije BiH sa 50 amandmana Osmorke i HDZ-a.

Iz SDA su optužili Osmorku da su u amandmanima pogodovali HDZ-u, iako se samo prvih nekoliko amandmana odnosi na sredine gdje je HDZ većina, a ostatak je za mjesta gdje su Bošnjaci većina ili za neka univerzalna izdvajanja.

U nastavku je svih 50 amandmana Osmorke i HDZ-a.

Amandman I Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar 4.600.000 KM, a dati za izgradnji autocesta, brzih, magistralnih i drugih cesta.

Amandman II Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 4.000.000 KM, a dati za kapitalna izdvajanja MUP-u FBiH.

Amandman III Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 900.000 KM, a dati za institucije nauke i kulture od značaja za FBiH.

Amandman IV Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 500.000 KM, a dati za KPZ poluotvorenog tipa Orašje.

Amandman V Umanjiti sredstva za obnovu Staklene banke Mostar za 600.000 KM, a dati Stocu za saniranje posljedica zemljotresa.

Amandman VI Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 2.000.000 KM, a dati za izgradnju dvorane u Mostaru i drugih sportskih objekata

Amandman VII Vezano za Zavod za javno zdravstvo FBiH, riječi „troškovi preventivnih oftalmoloških pregleda kod djece“ mijenjaju se i glase: „troškovi preventivnih zdravstvenih programa“.

Amandman VIII Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 2.000.000 KM, a dati novac za izgradnju školske zgrade u Novom Travniku.

Izgradnja Doma zdravlja u Kiseljaku

Amandman IX Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 2.000.000 KM, a dati novac za završetak izgradnje Doma zdravlja Kiseljak.

Amandman X Umanjiti sredstva za nabavku letjelice za gašanje požara za 7.000.000 KM, a dati novac za završetak izgradnje Klinike za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Amandman XI Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 12.800.000 KM, a dati za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH od 1. do 5. razreda.

Amandman XII Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 4.500.000 KM, a dati novac za modernizaciju magistralne ceste Sarajevo-Tuzla.

Amandman XIII Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 200.000 KM, a dati za nabavku HPV vakcina.

Amandman XIV Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za subvenciju izdavanja akademskih naučnih časopisa iz područja humanističkih i društvenih nauka.

Mobilnost umjetnika/ca

Amandman XV Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 300.000 KM, a dati za opremanje laboratorija za toksikološku analizu pčela.

Amandman XVI Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za podršku mobilnosti umjetnika/ca.

Amandman XVII Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za podršku tradicionalnim zanatima.

Amandman XVIII Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 100.000 KM, a dati za podršku proizvodnje izolacionih priozvoda od prirodnih materijala.

Amandman XIX Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH, a dati za provođenje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

 

Amandman XX Umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH, a dati za razvoj institucija nauke i podsticaja NIR od značaja za FBiH.

Amandman XXI Umanjiti sredstva za troškove arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/INA za 200.

JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac

Amandman XXII Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 20.100 KM i umanjiti sredstva za Garantni fond pri Razvojnoj banci FBiH za 50.000 KM, a dati za subvenciju rada JU Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac.

Amandman XXIII Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 7.000.000 KM, a sredstva proslijediti preduzeću Zrak. d.o.o.

Amandman XXIV Umanjiti sredstva za nabavku letjeljice za gašenje požara za 17.000.000 KM i 3.000.000 za nabavku cjepiva protiv koronavirusa, a dati za izgradnju tunela Hranjen.

Amandman XXV Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 1.400.000 KM i 600.000 KM za popis poljoprivrednika, a dati za sufinansiranje izdranje XII transferzale – spoj od Stupske petlje do aerodroma u Sarajevu.

Amandman XXVI Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 300.000 KM, a dati za izgradnju fiskulturne školske sale JU OŠ „Mirsad Salkić“ u Čavi, Bužim.

Amandman XXVII Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 2.500.000 KM, a dati za obnovu dvorca Lothara von Berksa u sklopu Starog Grada Ostrožac.

Amandman XXVIII Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 3.000.000 KM, a dati za izgradnju bazena u Cazinu.

Amandman XXIX Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 2.000.000, a dati za izgradnju pozorišne sale i rekonstrukcije Kulturnog centra Bihać.

Amandman XXX Umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 500.000 KM, a dati za rekonstrukciju dijela tomislavgradske obilaznice.

Amandman XXXI umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 1.500.000 KM, a proslijediti za izgradnju bazena na Bentbaši.

Amandman XXXII umanjiti sredstva za nabavku vakcina protiv koronavirusa za 4.000.000 KM, a dati za izgradnju zatvorenog bazena u Zenici.

Sredstva kantonima

Amandman XXXIII umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 4.000.000 KM, a proslijediti ta sredstva kantonima.

Amandman XXXIV umanjiti sredstva za nabavku vakcina protiv koronavirusa za 1.000.000 KM, a dati za izgradnju zgrade hitne pomoći pri Domu zdravlja Zenica.

Amandman XXXV umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 2.800.000, a dati za prečišćavanje pitke vode u Bihaću – J. P. Vodovod Bihać.

Amandman XXXVI umanjiti sredstva za nabavku vakcina protiv koronavirusa za 500.000 KM, a dati za igradnju Sportske dvorane Bazen u Gračanici.

Amandman XXXVII umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 1.800.000 KM, a dati Agenciji za privatizaciju u FBiH.

Amandman XXXVIII umanjiti sredstva za troškove arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/lNA” za 4.000.000 KM, a dati za podsticaj za poljoprivredu.

Sredstva za aerodrome

Amandman XXXIX umanjiti sredstva Ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za subvenciju privatnim preduzećima i poduzetnicima – regresiranje kamata – garantni fond za 2.000.000 KM, a dati preduzećima „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ i „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Amandman XL umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 300.00 KM, a dati za institucije nauke i kulture od značaja za BiH.

Amandman XLI umanjiti sredstva za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta „Staklene banke u Mostaru“ za 700.000 KM, a dati za izgradnju sportske dvorane u Bosanskoj Krupi.

Amandman XLII umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 500.000 KM, a dati za opremanje ortopedske sale na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla.

Amandman XLIII umanjiti sredstva za troškove arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom – MOL/lNA” za 500.000 KM, a dati za izgradnju vatrogasnog doma Jablanica, piše Avaz.

Amandman XLIV umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 300.000 KM, a dati za izgradnju i opremanje sportske dvorane Jelah (Tešanj).

Vodovodna mreža u Gradačcu

Amandman XLV umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 500.000 KM, a dati za projekat rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreže u Gradačcu.

Amandman XLVI umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 300.000 KM, a dati za refundiranje troškova preventivnih pregleda za rano otkrivanje malignih oboljenja za 300.000 KM.

Amandman XLVII umanjiti sredstva za subvenciju rada Željeznica FBiH za 300.000 KM, a dati za uređenje Trga branilaca grada u Goraždu.

Amandman XLVIII umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 500.000 KM, a dati za Park prirode Zavidovići – Tajan i Kamenica.

Amandman XLIX umanjiti XLVIII umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 256.058 KM, povećati sredstva za usluge prijevoza, goriva, ali i povećanje plaća, naknada troškova zaposlenih i doprinosa.

Amandman L umanjiti sredstva za popis poljoprivrednika za 700.000 KM, a dati za nastavak rekonstrukcije ulice Srebreničkih žrtava rata s izgradnjom obaloutvrde.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79