Evo koja su nova EU pravila za vozače kamiona

Pravednije plaće, kraće ture i duže pauze u hotelu umjesto u kabini kamiona. Ministri saobraćaja zemalja EU složili su se oko poboljšanja uvjeta rada za vozače kamiona u Europi.

Teški dogovor o reformi pravila EU za vozače kamiona sa strožijim pravilima za strane vozače izglasan je uprkos otporu iz istočnih članica Unije. Nakon više od 14 sati pregovaranja Vijeće ministara saobraćaja zemalja EU usaglasilo je zajednički stav o reformi pravila za oko dva miliona vozača kamiona. Zemlje poput Njemačke i Francuske uspjele su dobiti većinu protiv osam zemalja (Poljska, Madjarska, Bugarska, Hrvatska, Malta, Irska, Letonija i Litvanija) koje smatraju da “osu nova pravila protekcionistička i loša za konkurenciju.

loading...

Nova pravila predvidjaju da vozači kamiona kada su zaposleni izvan zemlje iz koje je njihov poslodavac, ubuduće trebaju imati status detaširanih ili izaslanih radnika. To znači da rade pod istim uvjetima kao i njihove kolege u zemlji zapošljavanja. Izuzeci postoje kod jednostavnih isporuka sa manje od tri etape za utovar i istovar robe. Dodatna pravila trebala bi se primjenjivati na kabotažu, odnosno kada strano preduzeće u potpunosti pruža uslugu isporuke unutar jedne druge zemlje. Između dvije narudžbe, vozači se moraju pridržavati perioda čekanja od najmanje pet dana. Osim toga, vozačev plan rada mora mu omogućiti da se vrati u svoju zemlju najmanje svake četiri nedjelje.

Bolji socijalni standardi za vozače kamiona

Ministri saobraćaja EU koji su većinski postigli sporazum o poboljšanju uvjeta rada vozača kamiona u Evropi, smatraju da će se njime znatno poboljšati socijalni standard vozača. „Za jednak rad na istom mjestu trebaju biti jednake plate“, naglasio je u Briselu austrijski ministar saobraćaja Norbert Hofer. Osim toga vozači ne bi trebali odmor tokom vikenda provoditi u kabinama svojih kamiona. Ministar Hofer je koristio izraz „apsolutna zabrana spavanja u kabini“, mada je glasnogovornica pojasnila da je riječ samo o nedjeljnom odmoru tokom vikenda, a ne za noćenje nakon redovne smjene vožnje. Na ovaj način bi se izbjegli i nesporazumi oko prepunih parkirnih mjesta na autoputevima, naglasio je ministra Hofer. Ovaj sporazum još treba dobiti saglasnost Evropskog parlamenta da bi promjene mogle stupiti na snagu.

Komentari