Evo koji je grad Konkurencijsko vijeće BiH kaznilo!

Konkurencijsko vijeće BiH kaznilo Grad Zenicu sa 80.727 KM i “Grijanje” sa 16.830 KM, naložene izmjene Odluke do kraja aprila – Na svojoj 20. sjednici Konkurencijsko vijeće BIH utvrdilo je da Grad Zenica sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu reguliсanja prava na ustupanje isporuke toplotne energije u gradu Zenica

Rješenje kojim je utvrđeno da Grad Zenica odredbama člana 14. stav (3) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbama člana 65. stav (6), člana 65. stav (7) i člana 68 stav (1) Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne nergije iz vrelovodne mreže (“Sužbene novine Općine Zenica” broj 7/02 i 6/13) sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu reguliсanja prava na ustupanje isporuke toplotne energije u gradu Zenica, zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga strana uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetom sporazuma, i isti predstavlja zabranjeni sporazm iz odredbi člana 4 stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji.

Također, smatraju se ništavim (ex lege) posebno odredbe odredbe člana 14. stav (3) Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbe člana 65. stav (6) člana 65 stav (7) i člana 68 stav (1) Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne enrgije iz vrelovondne mreže („Službene novine Opštine Zenica” broj: 7/02 i 6/13), u skladu sa odredbama člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo Gradu Zenica da odmah, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog Rješenja, uskladi odredbe člana 14. stav (3) važeće Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice daljinskim grijanjem i odredbe člana 65. stav (6) , člana 65. stav (7) i člana 68. stav (1) Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže („Službene novine Opštine Zenica” broj: 7/02 i 6/13), sa Zakonom o konkurenciji, te da u ostavljenom roku dostave dokaze o izvršenju istih.

Rješenjem je izrečena novčana kazna Gradu Zenica, zbog kršenja odredbi člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji, utvrđenog u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 80.727,30 KM (osamdesethiljadasedamstotinadvadesetsedam i 30/100), u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je utvrđeno da je Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zloupotrijebio dominantan položaj odredbama člana 4. stav (1) i člana 7. stav (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine uslovljavanjem da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom sporazuma, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji.

Smatraju se ništavim (ex lege) posebno odredbe člana člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj: 16090/17 od 10.10.2017. godine u u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o. da odmah, odnosno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema ovog Rješenja uskladi posebno odredbe člana 4. stav (1) i člana 7. stav (1) Odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u sezoni grijanja 2017./2018. godina broj 16090/17 od 10.10.2017. godine, sa Zakonom o konkurenciji te da u ostavljenom roku dostavi dokaze o izvršenju istih.

Rješenjem je izrečena novčana kazna Javnom preduzeće „Grijanje“ d.o.o., zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji u visini od 16.830,434 KM (šesnaesthiljadaosamstotinatrideset i 434/100 KM) u skladu sa odredbom člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79