Gradi se pet graničnih prijelaza sa Hrvatskom i Crnom Gorom

U 2023. godini BiH je planirala izgradnju i rekonstrukciju pet graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, potvrđeno je za “Avaz” u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Iz Odsjeka za upravljanje graničnim prijelazima kazali su nam da je izgradnja planirana na prijelazima Osoje (Posušje), Doljani (Čapljina) i Čepikuće (Trebinje), a da su pripremljeni i projekti rekonstrukcije prijelaza Brod (Bosanski Brod) i Zupci (Trebinje).

Odluku o odobravanju projekta izgradnje graničnih prijelaza Klobuk i Zupci 23. februara donijelo je Vijeće ministara BiH.

Vrijednost radova

Procijenjena vrijednost radova je 5,5 miliona KM, a projekt bi se trebao finansirati iz budžeta institucija BiH za 2023. i 2024. godinu piše Avaz

– Sporazumom i pratećim aneksima, koje su zaključile BiH i Crna Gora, Klobuk i Zupci su dvije od četiri lokacije određene za zajedničke granične prijelaze za međunarodni putnički i robni promet. Realizacija ovog projekta omogućit će pojednostavljenje graničnih kontrola i brži protok ljudi i roba između BiH i Crne Gore – navedeno je u odluci.

Na prijedlog UIOBiH, donesena je i odluka kojom se za izgradnju i opremanje graničnog prijelaza Osoje, umjesto ranije predviđenih 5,2 miliona, odobrava 5,85 miliona KM. Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH je donijelo i odluku kojom se za radove na graničnim prijelazima Čepikuće i Brod odobrava po milion KM.
Osigurani uvjeti

Okončanjem radova na ova dva međunarodna prijelaza bit će osigurani uvjeti za rad uposlenih, što će omogućiti ubrzan protok roba i putnika i skratiti vrijeme zadržavanja na granici s Hrvatskom.

Odobrena su i dodatna sredstva za izgradnju i opremanje objekta za smještaj službenika Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije BIH na aerodromu u Banjoj Luci. Zbog značajnog rasta cijena građevinskog materijala i usluga ukupna vrijednost ovog projekta porasla je na 3,65 miliona KM. Preduvjet realizaciji svih odobrenih odluka i važnih projekata je usvajanje budžeta institucija BiH.
IPA fondovi

Vijeće ministara BiH donijelo je i odluku o kupovini zemljišta i pribavljanju dozvola za izgradnju graničnih prijelaza za pogranični promet koja će se finansirati iz bespovratnih sredstava iz IPA fondova.

Procijenjena vrijednost ovog projekta je 2,15 miliona KM, a sredstva će se osigurati iz budžeta BiH. UIOBiH je planirao izgradnju objekata na ukupno 28 lokacija, ali će se u prvoj fazi raditi na osiguravanju uvjeta za 13 lokacija, a u drugoj fazi za još 15.