Hoće li neko odgovarati? Privatizacija Tržnice-Pijace Tuzla načinjena uz niz nepravilnosti

Postupak privatizacije preduzeća Tržnice-Pijace Tuzla nije obavljen u skladu sa zakonskim odredbama, pokazala je revizija koju je uradila Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, a čiji je Izvještaj predočen Vladi Federacije BiH.

Utvrđen je niz nepravilnosti.

“Procedure, dokumenti, poslovne knjige i računovodstveno finansijski izvještaji korišteni u pripreme Početnog bilansa za privatizaciju Tržnice-pijace Tuzla nisu izvršeni u skladu sa Zakonom o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka.

Korigovani Početni bilans na 30.6.2001. godine koji je sačinilo društvo Pijace-Tržnice, a odobren od Agencije za privatizaciju u Tuzlanskom kantonu Rješenjem od 06.9.2001. godine, ne predstavlja istinito i objektivno stanje imovine i kapitala,” navode iz Agencije za privatizaciju FBiH i dodaju:

Prema navedenom, ukupni kapital Društva iznosi 4.254.295,00 KM (100 posto), a nominalna vrijednost dioničkog kapitala (interne dionice) iznosi 1.032.739,00 KM ili 24,27521 posto od ukupnog kapitala, te nominalna vrijednost državnog kapitala iznosi 3.221.556,00 KM ili 75,72479 posto od ukupnog kapitala.

Prema mišljenju revizora, ukupni kapital na dan 30.06.2001. godine u Početnom bilansu stanja društva Tržnice-Pijace Tuzla iznosi 1.027.341,00 KM, dionički kapital (interne dionice) 239.889,00 KM ili 23,35050 posto a državni kapital 787.452,00 KM ili 76,64950 posto.

OV Tuzla imovinu proglasilo javnim dobrom

Ukazuju kako za privatizaciju preduzeća Tržnice-Pijace Tuzla nije postojao, niti danas postoji valjan Zakonski okvir.

“U početni bilans stanja uključena je imovina za koju Društvo nije imalo dokaz o vlasništvu na dan 30.6.2001. godine, a naknadno je Općinsko vijeće Tuzla tu imovinu proglasilo javnim dobrom i dobrom u općoj upotrebi ukupne vrijednosti 3.425.173,000. Imajući u vidu navedeno sačinjavanjem ovog početnog bilansa stanja i Rješenjem o odobrenju od 06.9.2001. godine prekršen je član 8. stav 2. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH, a koji glasi: U početnom bilansu preduzeća za privatizaciju ne iskazuju se prirodna bogatstva i dobra u općoj upotrebi, objekti od općeg kulturnog i historijskog značaja koje preduzeće koristi u obavljanju djelatnosti,” navode iz Agencije za privatizaciju FBiH.

Agencija za privatizaciju u Tuzlanskom kantonu donijela je 13.9.2012. godine Rješenje o potrebnim ispravkama i dopunama izmijenjenog programa privatizacije i Početnog bilansa.

Nakon isknjižavanja javnih dobara i dobara u općoj upotrebi, a po odluci Općinskog vijeća Tuzla, te sporova proisteklih nakon izvršene privatizacije, Društvo Tržnice-Pijace doo Tuzla je sačinilo Novi korigovani početni bilans stanja na dan 30.6.2001. godine. Prema Odluci Općinskog vijeća Tuzla sadašnja vrijednost navedenih dobara na dan 30.6.2001. godine iznosila je 3.425.173,00 KM.

Agencija za privatizaciju u Tuzlanskom kantonu donijela je 01.4.2013. godine Rješenje o odobravanju Novog korigovanog Početnog bilansa JKP Tržnice-Pijace Tuzla na dan 30.6.2001.godine sa Novim korigovanim Programom privatizacije preduzeća.

“Prema ovom Rješenju ukupni kapital iznosi 829.122,00 KM. U izreci Rješenja nije navedena struktura kapitala tj. učešće državnog i privatnog kapitala nastalog u postupku prethodne vlasničke transformacije, a što je obavezan sadržaj Rješenja. Također, iznos ukupnog kapitala se razlikuje od ukupnog kapitala u Novom korigovanom početnom bilansu stanja koji se Rješenjem odobrava. Prema Novom korigovanom Početnom bilansu stanja ukupni kapital iznosi 831.346,00 KM.

Agencija za privatizaciju u Tuzlanskom kantonu je dana 11.11.2013. godine donijela Rješenje kojim oglašava se ništavim u cijelosti Rješenje o odobravanju Korigovanog početnog bilansa preduzeća Tržnice-Pijace, od 06.9.2001. godine,” stoji u Izvještaju Agencije za privatizaciju FBiH.

Novi korigovani izvještaj

Agencija za privatizaciju u TK donijela je 01.04.2013. godine Rješenje o odobravanju Novog korigovanog Početnog bilansa. Prema ovom Rješenju ukupni kapital iznosi 829.122,00 KM. U izreci Rješenja nije navedena struktura kapitala tj. učešće državnog i privatnog kapitala nastalog u postupku prethodne vlasničke transformacije, a što je obavezan sadržaj Rješenja.

Također iznos ukupnog kapitala se razlikuje od ukupnog kapitala u Novom korigovanom početnom bilansu stanja koji se Rješenjem odobrava. Prema Novom korigovanom Početnom bilansu stanja ukupni kapital iznosi 831.346,00 KM.

Rezimirano je kako je privatizacija dijela državnog kapitala u 2001. godini urađena suprotno Zakonu o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79