Hoćete da promijenite prebivalište, evo šta vam je potrebno

Planirate li promijeniti mjesto prebivališta u BiH, potrebno vam je nekoliko dokumenata i podataka koje trebate priložiti nadležnom organu prilikom prijavljivanja novog prebivališta ili boravišta. Ovdje saznajte što vam je potrebno i koji su koraci koje trebate poduzeti.

Podaci koje trebate dostaviti o novom mjestu prebivališta:

Državljanin BiH koji prijavljuje svoje prebivalište ili boravište nadležnom organu treba dostaviti sljedeće podatke:

 • Jedinstveni matični broj (JMBG)
 • Ime i prezime
 • Pol
 • Datum i mjesto rođenja
 • Općina i zemlja rođenja
 • Trenutno prebivalište ili boravište
 • Poštanski broj, ulica, kućni broj/broj stana
 • Entitet ili kanton prebivališta
 • Državljanstvo BiH
 • Promjene imena (ako ih je bilo)
 • Boravišni status (prebivalište ili boravište)

Odjava starog prebivališta:

Prema informacijama iz MUP-a RS, državljanin nije dužan osobno se odjaviti u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta. Odjavu će izvršiti službeno lice u prethodnom mjestu prebivališta ili boravišta.

Promjena adrese:

Državljani su dužni obavijestiti nadležni organ o promjeni kućne adrese. Nisu dužni prijaviti promjenu adrese stanovanja ako je do promjene došlo zbog odluke lokalnih organa da promijene naziv ulice ili broj kuće/stana. U tom slučaju, nadležni organ će po službenoj dužnosti upisati promjenu u evidenciju prebivališta i boravišta.

Prijava i odjava maloljetnih osoba:

Prijavljivanje i odjavljivanje maloljetnih osoba vrši roditelj, staratelj ili organ starateljstva. Prilikom prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta, državljani su dužni dati tačne i istinite podatke.

Dokazi koje trebate dostaviti:

Pri prijavljivanju prebivališta i adrese stanovanja, državljani trebaju priložiti dokaz o valjanom osnovu za prebivalište na novoj adresi. To može biti:

 • Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje
 • Ovjeren ugovor o zakupu ili podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca
 • Potvrda da se vodi spor o vlasništvu pred nadležnim organom ili da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće

Prijava boravišta:

Državljani BiH s prijavljenim prebivalištem mogu prijaviti boravište u drugom općinskom mjestu u BiH na najduže godinu dana bez prekida. Nakon isteka tog perioda, mogu ponovo prijaviti boravište. Boravište treba prijaviti u roku od 15 dana od dolaska u novo mjesto.

Boravak u inostranstvu:

Državljanin koji se stalno nastani u inostranstvu ili koji boravi u inostranstvu duže od tri mjeseca, treba odjaviti prebivalište u BiH i prijaviti boravište u inostranstvu kod nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH. Također, dužan je odjaviti i maloljetnu djecu u sličnim slučajevima.

Pridržavanjem ovih smjernica osigurat ćete uspješnu promjenu prebivališta ili boravišta uz poštivanje zakonskih procedura.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79