Imate kredit u bh. bankama? Stižu dobre vijesti za vas

U Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH ne postoje razlozi za šire i značajne promjene nivoa kamatnih stopa u nastavku godine, rečeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH. “Kao osnovno pravilo za naše tržište, odnos ponude i tražnje za novcem u FBiH je i dalje stabilan, a aktuelne promjene se odnose samo na kredite sa ugovorenim promjenljivim kamatnim stopama”, kazali su iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) za Fenu.

Najavljene promjene kreditno-monetarne politike Evropske centralne banke (ECB) imale su prve efekte na rast međubankarskih kamatnih stopa u EU. Trenutno, primarni cilj ECB je stabilizacija finansijskih tržišta i smanjenje inflatornih pritisaka.

“U tekućem kvartalu na našem tržištu se očekuju indirektni i ograničeni efekti kroz usklađivanje kamatnih stopa za kredite koji su ranije ugovoreni i vezani za neku od referentnih kamatnih stopa, najčešće iz skupine Euribor. Ključni rizici su i dalje vezani za izvore inflatornih pritisaka, cijene energenata i hrane“, naveli su iz FBA.

Naglasili su da u okviru redovnog poslovanja, banke upravljaju kamatnim rizikom. U svrhu očuvanja kapitala i stabilnosti, pojednostavljeno, kamatne stope koje se ugovaraju za kredite moraju “pokriti” tipične rizike, što uključuje i moguće promjene cijene novca, kamatne stope na depozite i druge izvore finansiranja, za vrijeme otplate kredita, nekada na 25 ili više godina.

Ugovaranje promjenljivih stopa, kako su rekli u FBA, mogućnost je koja nosi potencijalne rizike i koristi za svaku ugovornu stranu. Komercijalne banke u BiH, u okviru ponude kredita, daju mogućnost izbora, fiksne ili promjenljive kamatne stope. Iz FBA naglašavaju da za korisnike finansijskih usluga, ključne informacije moraju biti prezentirane u “predugovornoj” fazi. U praksi, u ponudi pojedinačne kreditne institucije, fiksna kamatna stopa je viša u odnosu na ponuđenu promjenljivu kamatnu stopu, i ova razlika se uvećava sa ročnošću ponuđenog kredita.

“Ugovaranjem promjenljive kamatne stope, korisnik kredita preuzima rizik mogućeg rasta kamatne stope, obično do nivoa koji je predviđen ugovorom. Pravila vezana za ugovaranje kredita i formiranje kamatnih stopa utvrđena su Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo FBiH. Od banaka se očekuje potpuna usklađenost poslovanja sa navedenim i drugim zakonima koji se odnose na zaštitu prava korisnika. U okviru bankarske supervizije prati se nivo usklađenosti i poduzimaju odgovarajuće mjere. Zloupotrebe nisu zabilježene”, rekli su u FBA.

Cijena novca iz EU, kako su dodali, kroz niz ekonomskih zavisnosti i veza, djelimično se prenosi u BiH. Mjere ECB nemaju direktne efekte na naš finansijski sistem. Ipak, indirektni efekti makroekonomskih prilika i mjera iz EU se prenose na naše tržište kroz finansijsko poslovanje komercijalnih banaka i Centralne banke BiH, aranžman “valutnog odbora” (veza KM-EUR), trgovinsku razmjenu i postojeći deficit razmjene, nivo ino doznaka, niz ostalih ekonomskih faktora i veza.

Također, dio bankarskih grupacija koje posluju u BiH je i pod nadzorom ECB, prema sjedištu grupacije, u skladu sa pravilima EU. Izmjena referentne stope od ECB, osim na međubankarska tržišta unutar EU, utiče na nivoe kamatnih stopa za trenutno i opciono refinansiranje unutar bankarskih grupacija koje posluju i izvan EU, politike kamatnih stopa tih grupacija koje se vežu za Euribor ili druge parametre iz EU.

“Referentne stope iz skupine Euribor koriste se kod ugovaranja promjenjivih kamatnih stopa za kredite, ali i za izvore finansiranja banaka (kreditne linije, depoziti, opciona refinansiranja, itd.). U periodu do 2010. godine održavala se značajnija zavisnost naših banaka o izvorima finansiranja koji su imali promjenljive elemente vezane za Euribor stope ili druge parametre”, naveli su iz FBA.

U posljednjih deset godina, kako su dodali, kontinuirano jača finansijska nezavisnost našeg tržišta i bankarskog sistema, ali se zadržava potreba za vezivanjem dijela aktive banaka (kredita) za transparentne i objektivne parametre koji uključuju trenutne i buduće uslove na tržištu novca. Euribor i dalje predstavlja objektivan i transparentan indikator cijene novca za euro i vezane valute.

“Uvažavajući dostupne informacije, za sada je izvjesno da će promjene referentnih i međubankarskih stopa pratiti postojeće i nove ciljeve ECB, barem do polovine 2023. godine. Stope će se kretati u rasponu od blago negativnih do dva posto, ovisno o ročnosti, a sve s ciljem da bi se vodeće ekonomije EU i eurozone vratile na ciljani nivo inflacije do dva posto, te da bi se održao privredni rast veći od dva posto”, naveli su iz FBA dodajući da bi stabilizacija makroekonomskih prilika u EU djelovala povoljno i na ekonomiju BiH.

Cijeneći izvjesne promjene nivoa kamatnih stopa, FBA je u toku 2020. i 2021. godine provodila aktivnosti informisanja korisnika kredita.

“Agencija za bankarstvo FBiH bilježi pojačan interes javnosti u vezi kamatnih stopa, naročito putem upita medija. U cilju upravljanja potencijalnim rizicima, pojačana je i komunikacija sa bankama koje imaju značajnije udjele kredita sa promjenljivim kamatnim stopama. Napominje se važnost potpune informisanosti klijenata i postupanja u skladu sa važećim regulatornim okvirom.

Također, očekuje se uvažavanje rizika i efekata na građane i privredu, odgovorno postupanje banaka u svakoj mogućoj situaciji koja bi imala karakter pojačanog ili sistemskog rizika. U ovom trenutku, rizici vezani za najavljene promjene kamatnih stopa nemaju neočekivane ili značajne efekte na većinu korisnika kredita. Odluka o vrsti kamatne stope je i dalje pitanje ‘ponude i izbora'”, kazali su za Fenu iz FBA.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79