Izvještaj o nezakonitosti poslovanja JKP Vodovod i Kanalizacija Bugojno

Kao član Nadzornog odbora JKP u naslovu, obzirom da je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća Bugojno pod tačkom 7. Izvještaj o radu za 2016. i 2017. godinu stavka b) Izvjestilac direktor JKP “Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Bugojno, smatram da je potrebno da se oglasim, a vezano upravo za zakonitost i efikasnost navedenog preduzeća.

Naime, nakon već skoro 4. godine rada u Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća, ovo je prvi put da se pojavila prilika da, iako nažalost ne direktno, onda posredno obavijestim Vijeće o sljedećem:

 • Već samo par mjeseci nakon imenovanja, Nadzorni odbor u sastavu: Abumalik Abdibegović, Sead Kico, Adis Heleg, Munsif Gekić i Majda Dautbegović donio je Odluku da se Vijeću uputi Dopis kojim tražimo da se zbog nemogućnosti aktuelne Uprave i Nadzornog odbora da unaprijede rad ovog preduzeća, pri tom mislimo na goli opstanak istog, donese Odluka kojom će se navedeno riješiti razrješenjem istih te angažovanjem stručnijih lica, a obzirom na sve probleme koje je nezavisna revizorska kuća istakla u Revizorskom izvještaju za 2016. godinu.
  Nažalost, navedeni Dopis nikad nije stigao do Vijeća, iz razloga koji meni nisu poznati, a prema onome što sam mogla saznati ni drugim članovima Nadzornog odbora.
 • Članstvom u Nadzornom odboru ovog javnog preduzeća, što mi je pored višegodišnjeg iskustva u upravi i advokaturi, prvi takav angažman, mogu sa sigurnošću tvrditi da se niti u bilo kojem drugom pravnom licu, niti privatnom niti javnom nisam susrela sa većim bezvlašćem, nepoštivanjem zakona, etičkog i moralnog kodeksa, bez ikakvih sankcija za odgovorna lica, tačnije odgovorno lice, obzirom da je imenovanjem izvršnog direktora u ovom JKP prestala potreba za radom bilo kojeg radnika tog preduzeća, a svaka pokušana konstruktivna kritika od strane bilo kojeg člana Nadzornog odbora tretirana je kao napad na ličnost gospodina Direktora.
 • U prilog navedenom govori i činjenica da g. Direktor članovima Nadzornog odbora koji se nisu slagali sa njegovim odlukama, odnosno koji nisu glasali u korist istih, odlučio iste lišiti prava na finansijsku naknadu za rad u Nadzornom odboru, opet samovoljno i bez poštivanja zakonskih propisa, čime je nastavio sa nanošenjem štete ovom preduzeću, obzirom da je time samo doprinio povećanju broja tužbi, advokatskih i sudskih troškova, iako je već notorna činjenica da je ovo preduzeće zbog tužbi samo radnika istog u dubiozi kojoj se ne nazire kraj. Navedeno postupanje najbolje je opisano u čl. 242. Krivičnog zakona FBiH, koji propisuje:
  “Nesavjesno privredno poslovanje
  (1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja kršenjem zakona ili drugog propisa u Federaciji očito nesavjesno posluje pa time prouzrokuje znatnu imovinsku štetu toj pravnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.”
 • Navedeno je g. Direktor primijenio i na mom slučaju, te je zadnju naknadu kao članu Nadzornog odbora isplatio za decembar 2016. godine, dok se ostalim članovima vrše redovne uplate, samo iz razloga što sam pokušavala upozoriti na nezakonitosti u poslovanju, a što kao isti, obzirom da je pravnik po struci, svjesno s umišljajem koristi kao sredstvo ucjene, što je kažnjivo po čl. 252. Krivičnog zakona FBiH.
 • Ovim Izvještajem se, nažalost, ne mogu dotaći svih stvari u radu Uprave ovog preduzeća koje su bile sve samo ne zakonite, zbog čega se nadam da će Vijeće posebno analitički razmotriti finansijski izvještaj, a ja ću svakako zbog moralne obaveze, poštivanja etičkog kodeksa, pored tužbe za zaštitu svojih prava, o navedenim nezakonitistima obavijestiti nadležne organe Tužilaštva.

S poštovanjem,

Sarajevo, 31.01.2019. godine Član Nadzornog odbora
JKP“VIK”Bugojno
mag. Iur. Majda Dautbegović

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments