“Jednog dana” će biti završena dionica Ponirak-Vranduk

Stanje u Autocestama FBiH daleko je od stabilnog, a problemi se gomilaju, dok vrijeme novoj upravi na čelu sa HDZ-ovim Denisom Lasićem ne ide u prilog.

Nakon niza obustava radova na gradilištu Koridora Vc i činjenice da nemaju rješenje za sanaciju Mosta u Počitelju, koji je napukao i prije završetka radova dionica autoceste Vranduk – Ponirak ni nakon 4,5 godine nije izgrađena, a kad će ne znamo

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak, potpisan je 15. maja 2019. godine sa izvođačem radova Konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH) u vrijednosti od 76.592.799,03 Eur, uključujući PDV. Sredstva za izgradnju ove dionice osigurana su od strane OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Predviđeni rok izgradnje bio je 24 mjeseca, odnosno avgust 2021. godine!?

Ugovor je potpisan prema uslovima Crvene FIDIC knjige koja podrazumijeva da je obaveza Investitora da pripremi i dostavi cjelokupnu projektnu dokumentaciju sa predmjerom radova, na osnovu kojih Izvođač daje svoju ponudu.

Kako je definisano FIDIC ugovorima, radovi se smatraju konačnim kada predmetna građevina služi svojoj svrsi.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

Glavni projekt za autocestu Vranduk-Ponirak završen je 2017. godine, a naručila ga je Evropska komisija i njegovu realizaciju povjerila Konzorciju Spea (Italija) – Safage (Francuska). Kao podkonsultant angažovana je firma Integra iz Mostara. Nakon završetka projekta, JP Autoceste su dale svoju pisanu saglasnost na projektnu dokumentaciju.

Zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji i potreba dodatnih geoloških i geotehničkih ispitivanja, Autoceste su angažovale priznate međunarodne eksperte, te su dopunama u ugovoru produžili rok za završetak radova do 09. Oktobra 2022.

Kako ni taj rok nije ispoštovan zbog rezultata istraživanja, rađene su nove dopune pa je rok produžen do 09. novembra 2023. godine.

Do decembra 2022. godine potrošeno je oko 95% sredstava, a od ugovorenog iznosa ostalo je oko 3 miliona eura. Pokrenuta je inicijativa za dodatni zajam od OFID-a, u iznosu od 25 miliona eura, koja ni do danas nije okončana.

„Prema pravilima finansijera ukoliko prođe više od godinu dana, a Ugovor se ne potpiše, cijeli proces se prekida, otkriva za Patriju dobro obaviješteni izvor iz Autocesta.

No, ono što je pokazala procjena nadzora iz februara 2023. Godine posebno zabrinjava. Naime, procjene kažu da će za ovu dionici nedostajati preko 86 miliona eura.
Kako bi se ostvario kontinuitet radova na Ugovoru, Autoceste su u aprilu, 2023. godine donijele odluku da se ugovorna cijena poveća za dodatnih 10 miliona eura, a koja će se predfinansirati iz vlastitih sredstava kompanije.

„Nakon što je obezbijeđeni novac potrošen i rokovi predviđeni za izgradnju ove dionice probijeni Autoceste su krajem jula ove godine obustavili radove, kako bi se, kako navode, spriječili daljnji veliki i nepotrebni troškovi uslijed zastoja“, dodaje izvir Patrije.

Kao razlog obustave JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar navode poteškoće u pronalaženju adekvatnih tehničkih rješenja za neriješene dijelove trase, odnosno nedostavljanje Glavnog projekta Izvođaču radova. Dalje navode da će za završetak izmjena Glavnog projekta za Sektore 1, 6 i 7 i reviziju istog biti potrebno nekoliko mjeseci.

Radovi na Sektoru 2. trebali su biti okončani 01. Avgusta 2023. godine. Međutim, kako ne bi došlo do apsolutnog zastoja u izgradnji i kako Izvođač ne bi mogao naplatiti potraživanja na ime indirektnih troškova (zastoj opreme i osoblja) koji su vremenski ovisni, a zbog kašnjenja u dostavljanju projekta, što je obaveza JPAC-a, svi radovi su obustavljeni do daljenjeg.

Kako saznajemo, projekat za Sektor 6 je finaliziran, ali Autoceste isti nisu dostavili Izvođaču na realizaciju.

„Nadzor na ovoj dionici, svakim mjesečnim izvještajem i drugim aktima, obavještavao je Investitora o situaciji na gradilištu u pogledu propusta u projektnoj dokumentaciji, vrijednosti izvedenih radova kao i o obavezi Investitora u situacijama kada on mijenja obim radova.

Gradilište je sada osigurano od nastupanja eventualne štete na radovima te od neovlaštenog pristupa trećih lica, a veliki broj radnika, u ionako teškoj situaciji, ostalo je bez posla“

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79