Kako je Federalno ministarstvo kulture i sporta podijelilo 6,5 miliona KM, bez kriterija…

Realizacija tekućih transfera u iznosu od 6,5 miliona KM pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta u 2022. godini je izvršena najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija, ukazali su federalni revizori u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva kulture i sporta.

– Revizijom smo utvrdili da je realizacija sredstava tekućih transfera u iznosu od 6.549.250 KM (transferi za: sport od značaja za FBiH, kulturu od značaja za FBiH, obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, institucije nauke i kulture od značaja za BiH i mlade) izvršena najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija, zbog čega se izbor korisnika u najvećoj mjeri zasnivao na subjektivnoj ocjeni članova komisije za bodovanje pristiglih zahtjeva.

Bodovanje je vršeno na osnovu općih i posebnih kriterija, odnosno na osnovu općih i posebnih potkriterija (koji nisu objavljeni ni u javnim pozivima ni u odluci o usvajanju Programa utroška sredstava) – naveli su federalni revizori.

Ukazuju kako nije definisana dokumentacija kojom se dokazuje njihova ispunjenost.

Ne možemo potvrditi niti ispunjenost utvrđenih kriterija (hitnost, nepredviđenost, specifičnost programa) kod realizacije interventnih sredstava u iznosu od 542.000 KM, kao ni dodjelu sredstava bez primjene kriterija Sveučilištu u Mostaru za podršku programskim aktivnostima u iznosu od 50.000 KM. Navedeno ukazuje na to da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu s članom 38. Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2022. godinu – upozoravaju revizori.

Revizijom je utvrđeno da prilikom planiranja budžeta nije postupljeno u skladu s članom 13. Zakona o budžetima u FBiH, u dijelu koji se odnosi na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, izgradnju sportske dvorane Mostar i izgradnju bazena Mostar u iznosu od 13.500.000 KM.

– U programima su navedeni samo planirani rashodi i izdaci, bez detaljnog obrazloženja opisa programa (općih i posebnih ciljeva), procjene rezultata, te procjene nepredviđenih rashoda i rizika – navode revizori.

Revizori su utvrdili da iako je uspostavljena elektronska evidencija dolaska i odlaska sa posla, ona u prošloj godini nije bila u funkciji.

– Uvidom u mjesečne evidencije koje se vode pri kabinetu i mjesečne preglede prisutnosti na poslu, konstatovali smo da iste nisu usaglašene. Nije uspostavljena evidencija o radnom vremenu koja je potrebna za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i koja u skladu s članom 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažovanim na radu sadrži podatke o početku i završetku rada, vremenu i satima zastoja, prekida rada i slično – navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su se dotakli i rada komisija pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta čiji su izdaci u prošloj godini bili 20.740 KM.

– Utvrdili smo da su pojedini zaposlenici Ministarstva angažovani u više od dvije komisije, što nije u skladu sa uredbom kojom je uređeno da jedno lice može biti imenovano za predsjednika ili člana u najviše dva radna tijela.

Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo nije dosljedno poštovalo odredbe uredbe u dijelu dozvoljenog broja komisija u kojima može biti angažovan isti zaposlenik niti da su se povjereni zadaci obavljali van redovnog radnog vremena, s obzirom na to da u pisanim izvještajima to nije navedeno – stoji, između ostalog, u revizorskom izvještaju.

Na čelu ministarstva nalazila se Zora Dujmović (HDZ).

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79