Kakva je praksa u BiH kada je u pitanju abortus?

ANKETA: Podržavate li abortus?