Kao što smo i najavili: Nerma Aliefendić (SDA) dobila posao na namještenom konkursu u Kaknju

18/08/2022 godine, portal Crna-Hronika pisala je o namještenom konkursu za posao u gradu Kakanj.  U pitanju su malverzacije koje se dešavaju u Centru za socijalni rad Kakanj, a u režiji vrhlokalne SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu (S BiH), koje su u koaliciji na lokalnom nivou i čine većinu u Općinskom vijeću Kakanj.

Naime, radi se o sljedećem:

Sredinom jula ove godine raspisan je “javni oglas” za prijem u radni odnos u Centru za socijalni rad Kakanj, za radno mjesto “Referent za poslove prava osoba sa invaliditetom” na neodređeno vrijeme. Plata 1.275KM

Još jedan namješten konkurs za posao: Tražili pravnika koji nije pravnik. Posao dobila političarka iz SDA stranke

Formalni pismeni i usmeni dio ispita zakazan je bio za 19.08.2022. godine.

Istim oglasom u opisu poslova, a shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Centar za socijalni rad Kakanj (koji je prilagođen za prijem osobe koja već radi na gore navedenom mjestu po osnovu ugovora na određeno, a koja je po zanimanju diplomirani socijalni pedagog), navedeni su čisto pravni poslovi, koje može da obavlja samo diplomirani pravnik, a ne lice sa drugom stručnom spremom, pa se tako između ostalog navodi provođenje upravnog postupka po zahtjevu stranke, izrada rješenja, zastupanje centra pred Sudom, priznavanje prava na naknade medicinskog vještačenja, prati propise, usklađuje rješenja, prima razmatra i ocjenjuje žalbe, izrađuje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije, prati i proučava zakonske propise itd.

Pročitajte oglas za posao koji je javno objavljen.

Dalje su javnim oglasom kao posebni uslovi navedeni VSS – VII stepen, diploma visokog
obrazovanja pravne struke ili drugi fakultet društvenog smjera (ovaj uslov ispunjava osoba
koja je trenutno zaposlena na određeno, obzirom da je po zanimanju kako je već gore
navedeno diplomirani socijalni pedagog). Sav ovaj uvod je napravljen iz razloga jer je ovo radno mjesto “rezervisano” za aktuelnu SDA vijećnicu Aliefendić Nermu, koja je po zanimanju diplomirani socijalni pedagog, i koja je trenutno zaposlena u Centru za socijalni rad Kakanj na ovom radnom mjestu. Sve ove navode možete provjeriti u Centru za socijalni rad, čiji je “doživotni” direktor Fakir Ajdinović kadar Stranke za BiH, koji po nalogu svojih nadređenih u saradnji sa vrhom lokalne SDA, a u sklopu koalicionog dogovora i podjele kolača u javnim ustanovama i preduzećima u Kaknju provodi ova nezakonita zapošljavanja, na način da se mijenja i prilagođava Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kako bi se primile odrđene osobe, i koji je privatizovao Centar za socijalni rad, obzirom da je u istom zaposlena i supruga imenovanog.

Kao što smo i najavili, 16.9.2022. godine, navedena članica SDA stranke dobila je posao.

Na osnovu člana 14. Stav (6) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu dostavljamo vam sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

Javni konkurs je bio otvoren 15 dana i to u periodu od 23.7. – do 06.8.2022. godine za poziciju “Referent za poslove prava osoba sa invaliditetom” VSS 1 (jedan) izvršilac.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kakanj o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme broj 05-6-06-3-1137/22 od  21.7.2022 godine direktor Javne ustanove je imenovao Rješenjem broj: 01-05-3-804/22 od 08.08.2022. godine Oglavnu komisiju za provođenje postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” Kakanj.

Na odnosu Odluke o prijemu radnika sa liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove Javnog oglasa broj: 01-05-1389/22 od 12.9.2022. godine primljen je kandidat Aliefendić Nerma sa završenim Islamski pedagoškim fakultet u Zenici VSS – diplomirani socijalni pedagogo, 1 (jedan) godina i 7 (sedam) mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja sa osvojenih 91 bod.

Potpis, direktor Fakir Ajdinović – piše Crna-Hronika.

Referent za poslove prava osoba sa invaliditetom, dobila je Aliefendić Nerma koja ima završen Islamski pedagoškim fakultet u Zenici VSS.. Navedeni su čisto pravni poslovi, koje može obavljati samo diplomirani pravnik, ali izgleda u Kaknju je važno da kandidat ima SDA člansku kartu.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79