Karić: Sarajevo će pomoći Bihaću. Dat ćemo im 20.000 KM

Uvijek ćemo pružiti pomoć onima kojima treba i biti podrška kada je najteže