Klanjana dženaza Nudžejmi Halilović-Voloder: Poslušajte govor njenog oca

Danas je u Konjicu klanjana dženaza Nudžejmi Halilović-Voloder.