Komisija u sklopu Vlade RS: Nezakonito sebi povećali platu, kupovali telefone i gorivo..

Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske kršila je Zakon o javnim nabavkama, dok je Predsjednica Komisije mimo Zakona i Posebnog kolektivnog ugovora povećala sebi platu u 2020. godini, saznaje BUKA.

Ovo je navedeno u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora, koja je “češljala” Republičku komisiju za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

“Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske nije donijela Plan javnih nabavki za 2020. godinu, niti su donošene posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama, a nabavke roba i usluga (mobilnih telefona, goriva za motorna vozila, usluga osiguranja, poklona i reprezentacije) su vršene bez primjene odredbi navedenog zakona” stoji u izvještaju Revizije

U 2020. godini Komisija je provela nabavku mobilnih telefona (2.063 KM), goriva za motorna vozila (1.732 KM), usluga osiguranja (1.433 KM), reprezentacije i poklona (4.612 KM) bez primjene odredbi navedenog zakona, saznaje BUKA.

Takođe, utvrđeno je da primijenjeni koeficijent za obračun plate predsjednika Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je veći od koeficijenta utvrđenog Odlukom Administrativne komisije Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno Rješenjem o utvrđivanju plate za predsjednika Komisije utvrđen je koeficijent koji nije odgovarajući bruto principu (sa porezom na dohodak) shodno odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak.

Takođe, za članove komisije utvrđene su i isplaćene naknade sa većim koeficijentima odnosno u većim iznosima u odnosu na odluku Administrativne komisije Narodne skupštine.

Predsjedniku Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske vršene su isplate ostalih ličnih primanja (naknade) shodno odlukama koje nisu odobrene od strane Administrativne komisije Narodne Skupštine.

“Pravilnik i najveći broj naprijed navedenih odluka su doneseni do jula 2020.godine do kada je bio na snazi Poslovnik o radu Narodne skupštine, gdje je članom 58. pored ostalog, definisano da Administrativna komisija daje saglasnost na akte službe drugih organa.

Shodno činjenici da je Narodna skupština osnivač Komisije i da Komisija svoje izvještaje o radu podnosi Narodnoj skupštini, za dio donesenih odluka i Pravilnik nije obezbijeđena saglasnost Administrativne komisije. Takođe, prema članu 70. broj 9. Ustava Republike Srpske Narodna skupština Republike Srpske vrši kontrolu rada organa koji su joj odgovorni u skladu sa Ustavom i zakonom.” stoji u reviziji Glavne službe javnog sektora.

Takođe prema ocjeni Revizora, u Komisiji nisu doneseni interni akti kojima bi se definisala prava i ograničenja prilikom trošenja sredstava (korišćenje reprezentacije u službene svrhe, korišćenje mobilnih telefona u službene svrhe i upotreba službenog vozila).

Prema odlukama predsjednika Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske vršeno je uvećanje plate po osnovu dodatnog rada za zaposlene u Stručnoj službi, što nije u skladu sa odredbama člana 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

Konkretno, zbog povećanog obima posla tokom godine, izvršen je obračun i isplata uvećanja plate za predsjednicu Komisije za januar u iznosu od 600 KM, a za ostale mjesece u iznosu od 300 KM, zaposlenom koji obavlja poslove vozača je isplaćeno po 100 KM za pet mjeseci, a zaposlenima koji obavljaju poslove pravnika i tehničkog sekretara obračun i isplate su izvršene za decembar mjesec (50 KM)

“Uvećanje plate za zaposlene u Službi nije u skladu sa članom 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske i sa članom 3. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske jer navedenim članovima nije propisano uvećanje plate zbog povećanog obima posla. Revizijom je utvrđeno, da u evidenciji o prisustvu na poslu zaposlenih nisu iskazani radni sati po osnovu dodatnog rada” stoji u izvještaju Revizora.

Takođe, prema odlukama predsjednika Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske isplaćivane su naknade zaposlenima u Stručnoj službi (povodom Osmog marta, naknade za posebne rezultate u radu, naknade u slučaju teže bolesti) koje nisu u skladu sa članom 15. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

Ugovori o djelu su zaključivani za sistematizovana radna mjesta, odnosno za poslove koji su u nadležnosti Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, što nije u skladu sa članom 205. Zakona o radu.

Inače Komisiji je dato mišljenje sa rezervom.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79