Na šta će se potrošiti 16 miliona KM iz budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu

U Prijedlogu budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 16 miliona 071.784 maraka.

U prijedlogu budžeta navodi se i kako će se potrošiti novac od poreznih obveznika. Planirano je da se za bruto plaće izdvoji tri miliona i 205.000 maraka za 124 uposlena.

Za projekte od važnosti za Sarajevo planirano je za utopljavanje fasada 80 hiljada maraka. Nastavak uklanjanja grafita sa fasada na podrujču grada potrošit će se još 50 hiljada maraka. Za održavanje komunalnih objekata planirano je 300 hiljada maraka.

JP Olimpijski bazen Otoka sufinansirat će se sa 1,5 miliona maraka. Predloženo je i 100 hiljada maraka za obnovu bazena Bentbaša.

Kapitalni projekti

Za kapitalne izdatke trebalo bi se izdvojiti tri miliona i 085.000 maraka, što je skoro 20 posto budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu. Za uređenje Bijele tabije predloženo je 50 hiljada maraka. Za projkat izrade kanalizacionog sistema na dolazećoj stanici žičare na Trebeviću predviđeno je 200 hiljada maraka.

Za rekonstrukciju bivše zgrade SDK kod Vječne vatre planirano je pola miliona maraka, u koju će se smjestiti gradska administracija. Planirana su sredstva od 380 hiljada maraka za rekonstrukciju parka “Mirze Delibašića i Davorina Popovića”, prekoputa FIS-a. Još bi se trebalo odobriti 200 hiljada maraka za završetak izgradnje hotela Vidikovac na Trebeviću. Za adaptaciju i konzervaciju zgrade željezničke stanice Bistrik predviđeno je 250 hiljada maraka. U kasarnu Jajce trebalo bi se uložiti 100 hiljada maraka. Za rekonstrukciju Muzeja Vijećnica planirano je 505 hiljada maraka. Za zatvaranja terase Olimpijskog bazena Otoka izdvojit će se 100 hiljada maraka. Za vanjsko uređenje opservatorija Čolina kapa planirano je da se uloži 200 hiljada maraka. Za održavanje mostova planirano je 100 hiljada, a za Botaničku baštu 200 hiljada maraka.

Neophodna sredstva za materijal i usluge predlažu se u ukupnom iznosu od dva miliona i 442.910 KM, to predstavlja smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 0,66 posto. U okviru ovih troškova su putni troškovi, izdaci za energiju, komunalne usluge, nabavku materijala, izdaci za usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, bankarske usluge…

Iz ovog iznosa izdvajaju se sredstva za informisanje, medije i odnose sa javnošću, unajmljivanje medijskog prostora prilikom prigodnih manifestacija, obilježavanja jubilarnih godišnjica i značajnih datuma Grada Sarajeva. Najveći dio troškova realizira se za organizaciju proslave 6. aprila – Dana grada Sarajeva, za koju je planirano 40 hiljada maraka, a samo Svečana sjednica koštat će 30 hiljada maraka.

Tekući grantovi

Prijedlogom budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu predviđeno je pet miliona i 807.402 marke za realizaciju tekućih grantova i na ovoj poziciji se predlaže povećanje u odnosu na 2020. godinu za 2,93 posto. Na održavanje vodotoka predviđeno je da se potroši 200 hiljada maraka. Na obnovu Bistričkog potoka 100 hiljada maraka, a isto toliko i za rekonstukciju Ramića potoka. Za manifestacije od interesa za grad također 100 hiljada maraka, kao i za doček Nove godine.

I za finansiranje kulturnih manifestacija u organizaciji Grada Sarajeva predviđeno je 100 hiljada maraka. I vjerske zajednice trebale bi dobiti 100 hiljada maraka. Grad će učestvovati u sufinansiranju Sarajevo film festivala okruglo sa 100 hiljada maraka. Sarajevo bi trebalo sufinansirati sa po 100 hiljada maraka izgradnju parka Betanija-Šip, Osnovne škole “Pofalići”, izgradnju Trga Bulevar blanilaca Dobrinja II. Predviđena su sredstva i za stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola iz socijalno ugroženih porodica, u iznosu od 400 hiljada maraka.

Za kolektivne i pojedinačne Šestoaprilske nagrade planirano je da se potroši 40 hiljada maraka. Naknade vijećnicima prema Odluci o plaćama i naknadama u organima Grada Sarajeva u iznosu od 15 hiljada maraka. Finansijsku pomoć dobit će i muzeji, udruženja, biblioteke, pozorišta…

Sve ovo se ne može finansirati iz malog budžeta Grada Sarajeva, pa se morao uzeti i kredit. Izdaci za kamate po kreditu Razvojna banka FBiH iznose 250 hiljada maraka, u skladu sa otplatnim planom. Izdaci za nabavku stalnih sredstava su planirani zbog neophodnih izdataka za funkcionisanje Grada Sarajeva, kao i otplate glavnice kredita Razvojne banke FBiH.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79