Nakon mafijaške likvidacije na Sokocu pojačane sigurnosne mjere

Riječ je o licima koja su i ranije povezivana sa kriminalnim radnjama