Nasilje nad ženama poraslo za 30% tokom pandemije

Od oktobra 2000. godine Fondacija lokalne demokratije vodi jedinu Sigurnu kuću – Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na području Kantona Sarajevo. Kapacitet Skloništa je 35. osoba, a do je zbrinuto 2098 žrtava nasilja.

Nekih 30 % povećan je broj žrtava nasilja u porodičnim kućama i trostruko se povećao broj poziva na naš SOS telefon tokom pandemije i izolacije, kazala je za BHRT Mubera Hodžić Lemeš.

Osnovni cilj rada Skloništa je obezbjeđenje fizičke zaštite i sigurnosti žrtava, kao i psihosocijalni tretman u cilju prevazilaženja traumatskih iskustava i reintegracije u društvenu zajednicu.

NISI KRIVA! NISI SAMA! IZLAZ POSTOJI!

Potrebno je da prijavite nasijlje nadležnoj policiji, centru za socijalni rad ili nas pozovite na broj 033 222 000. Jedinstveni četverocifreni broj : FBiH 1265 i 1264 za RS

Ukoliko ste žrtva nasilja u porodici u Sigurnoj kući vam nudimo:

smještaj na zaštićenoj i tajnoj lokaciji,
psihosocijalni tretman,
mogućnost da preuzmete kontrolu nad svojim životom i osamostalite se za život bez nasilja
smještaj u sigurnoj kući je besplatan
možete biti smješteni tokom 24 sata.
Za žrtve nasilja, smještaj u Sigurnu kuću je u svakom trenutku dostupan i moguć. Vrši se po preporuci Centra za socijalni rad i policijskih uprava, a na osnovu potpisanog Protokola o postupanju sa žrtvama nasilja u porodici između Fondacije lokalne demokratije, Kantonalnog centra za socijalni rad i MUP-a Sarajevo.

Sve usluge koje nudi Sigurna kuća za žrtve nasilja su besplatne.

Vrste usluga koje se pružaju žrtvama nasilja u porodici u Sigurnoj kući – Skloništu su:

Fizička zaštita i sigurnost

Psihoterapijski tretman (individualni i grupni)
Radno-okupaciona terapija

Socijalno savjetovanje i podrška (individualno, grupno, kontakti sa drugim institucijama)

Pravna pomoć – kroz korištenje usluga Centra za besplatnu pravnu pomoć – FLD Sarajevo (korisnicama omogućeno dobijanje pravnih savjeta, izrade podnesaka i zastupanja na sudu)

Medicinska asistencija i rehabilitacija u suradnji sa zdravstvenim ustanovama (hitne medicinske intervencije, kontrolni pregledi, medikamentozna terapija)

Terapijski rad sa partnerom/počiniteljem nasilja zajedno sa Službama socijalne zaštite Kantona Sarajevo u prostorijama Službe, u porodici – putem mobilnih posjeta ili kroz organizovanje Grupa samopomoći

Ekonomsko osamostaljivanje korisnica kroz ekonomsko osnaživanje (uključivanje korisnica u Savjetovalište za žene FLD Sarajevo, suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i drugim NVO organizacijama koje implementiraju programe ekonomske podrške žrtava nasilja u porodici)

Psihoterapijski tretman djece žrtava nasilja (psihološka podrška, pomoć u savladavanju nastavng plana i programa, rekreativno – zabavni program u implementaciji volontera)
Kontakt i suradnja sa vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju implementacije individualnog plana zaštite i reintegracije korisnice Sigurne kuće u društvenu zajednicu.

SKLONIŠTE ZA DJEVOJKE ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Od 2002. godine u okviru Sigurne kuće pokrenut je rad Skloništa za djevojke žrtve seksualnog nasilja, incesta, silovanja, porodičnog nasilja i drugih oblika nasilja. Sklonište ima kapacitet za 10 djevojčica/djevojaka starosne dobi od 12 godina pa dalje, bosanskohercegovačke državljanke.

Primarni cilj Skloništa je obezbjeđivanje direktne zaštite djevojaka, psihoterapijski tretman u cilju rehabilitacije i resocijalizacije (nastavak školovanja, detraumatizacija i prevazilaženje traumatskih iskustava, ponovno uključivanje u društveni život).


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79