Objavljeni snimci odbrane doktorske disertacije Sebije Izetbegović. Mentor je upravo Asim Kurjak

Komisija jednoglasno ocijenila da je dr. Sebija Izetbegović uspješno odbranila doktorsku disertaciju