Opravdavaju potrošenih skoro 100 miliona: UIO BiH se oglasio o kupovini zgrade u Banjoj Luci

Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasila se saopćenjem nakon brojnih špekulacija oko načina kupovine zgrade u kojoj će biti sjedište Uprave u Banja Luci i Regionalnog centra Banja Luka.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

-Uprava za indirektno oporezivanje od svog osnivanja 2004. godine do danas, a to je već sedamnaest godina, nema riješeno pitanje smještaja zaposlenih u Središnjem uredu i Regionalnom centru Banja Luka. Za ove namjene Vlada Republike Srpske je 2004. godine ustupila na korištenje poslovni objekat u ulici Bana Lazarevića, koji nije namjenski građen za ove potrebe, niti je zadovoljavao neophodne uslove za smještaja zaposlenih u Središnjem uredu, čak ni u vrijeme osnivanja Uprave, zbog čega se moralo pristupiti iznajmljivanju dodatnog poslovnog prostora na različitim lokacijama, a što je otežavalo, i dalje otežava funkcionisanje UIO – napisali su iz UIO.

Javni oglas poništen

O potrebi rješavanja ovog problema, menadžment UIO je kontinuirano informisao sve nadležne institucije i u svojim budžetskim zahtjevima, u skladu sa propisanom procedurom, podnosio zahtjeve za odobrenje budžetskih sredstava za ove namjene. U skladu sa raspoloživim sredstvima preduzimane su i aktivnosti na rješavanju ovoga problema, pa je tako još u 2007. godini raspisan javni oglas za kupovinu zemljišta za izgradnju poslovnog objekta u Banja Luci, međutim isti je poništen jer nije dostavljena niti jedna ponuda.

-Nakon poništavanja ovog javnog oglasa bilo je bespredmetno isti ponavljati pod jednakim uslovima. UIO je nakon toga zatražila od Gradske uprave grada Banja Luka mogućnost iznalaženja rješenja kroz dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju objekta Uprave u Banja Luci, međutim nismo naišli na razumijevanje za pronalaženje adekvatne lokacije za navedeni objekat. Na prijedlog UIO, i uz saglasnost i odluku Upravnog odbora, upućen je zahtjev Vijeću ministara BiH za odobravanje budžetskih sredstava za nabavku poslovnog objekta u Banja Luci, tako da je Vijeće ministara krajem 2013. godine odobrilo 36.000.000,00 KM za nabavku poslovnog objekta u Banja Luci i 1.900.000,00 KM za opremanje istog. U skladu sa odobrenim sredstvima intenzivno su provođene aktivnosti na ispitivanju stanja tržišta nekretnina u Banja Luci radi pronalaženja poslovnog objekta koji će zadovoljiti potrebe smještaja zaposlenih u Središnjem uredu i Regionalnom centru Banja Luka, uključujući i raspisivanje javnog oglasa u toku 2017. i 2018. godine za kupovinu poslovnog objekta u Banja Luci. Raspisani javni oglasi su poništeni iz razloga što nije pristigla niti jedna prihvatljiva ponuda u roku koji je određen u javnom oglasu i Tenderskoj dokumentaciji. Iz preduzetih aktivnosti vidljivo je da na području grada Banja Luka u tom periodu nije bilo odgovarajućih poslovnih objekata koji bi zadovoljavali potrebe smještajnog kapaciteta za zaposlene u Banja Luci – istaknuli su iz UIO.

Odobren projekt

Na nedostatak ponuda adekvatnog poslovnog objekta u Banja Luci, UIO je ukazivala i u svojim izvještajima o realizaciji preporuka Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. 2016. 2017. i 2018. godinu, pa je s tim u vezi Ured za reviziju institucija BiH u svom Izvještaju o finansijskoj reviziji UIO za 2019. godinu dao preporuku da se bez odlaganja sačini konkretan plan i način realizacije odobrenog Projekta (kupovina, gradnja ili slično), ili će se u suprotnom rezervisana finansijska sredstva za ove namjene staviti na raspolaganje institucijama BiH kako bi se njima finansirali drugi projekti značajni za BiH.

-S ciljem rješavanja ovog problema, Uprava za indirektno oporezivanje je ocijenila neophodnim da se ponovo raspiše javni oglas za prikupljanje ponuda za nabavku poslovnog objekta za potrebe Središnjeg ureda UIO i Regionalnog centra Banja Luka (javni oglas raspisan dana 03.12.2020. godine aktom broj 01-16-12-2439-1/20) i u istom su između ostalog propisani uslovi u pogledu adekvatne površine, i to za potrebe Središnjeg ureda UIO 8.500 m2 kancelarijskog prostora, za potrebe Regionalnog centra Banja Luka 3.500 m2 kancelarijskog prostora, i 3000 m2 površine tehničkog prostora, s tim da navedene površine predstavljaju okvirne površine, pa su moguća odstupanja ± 10%, te je zahtijevano da kvalitet gradnje i funkcionalnost objekta budu prvoklasni – piše u saopćenju.

Do roka određenog za prijem ponuda u predmetnom postupku dostavljena je jedna prihvatljiva ponuda.

-U provođenju postupku po ovom javnom oglasu, ocijenjeno je za potrebnim i pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštenih vještaka iz različitih oblasti, u koju svrhu je angažovan Centar za vještačenje i procjenjivanje “ZENIT” d.o.o. Banja Luka. Ekspertski tim vještaka ovog centra je sačinio Elaborat u kojem je dao stručno mišljenje da ponuđeni poslovni objekat ispunjava uslove propisane Tenderskom dokumentacijom. Ocijenjeno je da je ponuđena cijena ponuđača u iznosu od 84.249.000,00 KM bez PDV-a, odnosno za iznos od 98.571,33 KM sa PDV-om manja od tržišne vrijednosti navedenog objekta koja je utvrđena od strane Ekspertskog tima vještaka na dan vještačenja. Naime, navedeni tim je procijenio tržišnu vrijednost ovog poslovnog objekta na iznos od 97.430.000,00 KM bez PDV-a, kao realnu tržišnu vrijednost, s obzirom na kretanja cijena na tržištu nekretnina u Banja Luci na dan procjene. Kako je Ekspertski tim vještaka utvrdio da ponuđeni poslovni objekat ispunjava sve tražene uslove, a procijenjena vrijednost istog je veća od ponuđene cijene ponuđača, Komisija za provođenje procedure je shodno tome preporučila da se donese odluka u skladu sa utvrđenim stanjem – kažu iz UIO.

Informiran Upravni odbor

O utvrđenom stanju ova Uprava je informisala Upravni odbor i od istog dobila saglasnost za preduzimanje daljih aktivnosti na rješavanju ovog pitanja. Nakon toga smo se pismenim putem obratili Vijeću ministara BiH i zatražili obezbjeđenje nedostajućih sredstava, po kojem zahtjevu Vijeće ministara nije postupalo.

-Posebno ističemo da zaposleni u Središnjem uredu UIO i Regionalnom centru Banja Luka rade u neadekvatnim uslovima i sadašnji prostori ne pružaju ni minimalne uslove za organizacione potrebe i odvijanje poslovnih procesa Uprave. Ova Uprava je u prethodnom periodu izgradila objekte za potrebe regionalnih centara Tuzla i Mostar, te riješila pitanje nabavke poslovnog objekta za Regionalni centar Sarajevo, a do sada je plaćeno preko 5,7 miliona KM određenim subjektima po osnovu zakupa poslovnog prostora za ove namjene. UIO će i u budućnosti nastojati riješiti pitanje smještaja za zaposlene u Središnjem uredu i Regionalnom centru Banja Luka, na zakonit način i uz propisane procedure, a značaj i rezultati koje ova Uprava ostvaruje opredjeljuju menadžment UIO na rješavanje ovog važnog pitanja, što bi trebalo da bude interes svih u BiH – zaključili su iz UIO.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79