Optužnica protiv sina bivšeg ministra: Osumnjičen da je kao lažni advokat prevario više građana

Prema optužnici, koja je u posjedu Srpskainfo, Trbojević je u periodu od 7. decembra 2016. do avgusta 2019. godine doveo u zabludu oštećene, i to Zorana Dvizca, Igora Mićevića, Smiljana Bogojevića, Sanju Ristić, Edinu Džehverović i Milovana Marića, tako što im se lažno predstavljao kao advokat, iako nije bio upisan u imenik Advokatske komore RS, niti je imao zvanje diplomiranog pravnika.

Uvjereni da ih zastupa advokat, oštećeni su Trbojeviću povjerili zaštitu svojih pravnih interesa i platili mu ukupan iznos od 27.672,55 maraka.

Optužnica banjalučkog tužilaštva protiv Branislava Trbojevića sadrži sedam odvojenih slučajeva za koje se tereti sin bivšeg ministra u Vladi RS, Milana Trbojevića.

Dovodio ih u zabludu

Branislav Trbojević je tako od maja 2017. do 26. juna 2018. godine doveo u zabludu Zorana Dvizca da će kao advokat podnijeti krivičnu prijavu i naplatiti štetu od oko 25.000 evra od opštine Ribnik i odgovornih osoba koje su oštećenom 2001. godine oduzele 22 kubna metra građe. Za ovu uslugu, Dvizac je Trbojeviću isplatio 1.000 maraka, a dogovoreno je i da se isplati još 20 odsto od naplaćenog iznosa štete. Trbojević je duži vremenski period održavao u zabludi Dvizca, govoreći mu da je istraga pokrenuta i da je dostavio tužilaštvu svu relevantnu dokumentaciju.

– Nakon što je oštećeni 2. juna 2017. godine od OJT Banjaluka dobio naredbu o nesprovođenju istrage zbog zastare, Trbojević je i dalje uvjeravao Dvizca da je istraga u toku, jer je takva odluka tužilaštva stavljena van snage, u šta je oštećeni i povjerovao, čekajući poziv na saslušanje. Dvizac je 26. juna 2018. godine otišao u tužilaštvo i saznao da se ne vodi nikakva krivična istraga protiv prijavljenih osoba – navodi se u optužnici banjalučkog tužilaštva.

Od 7. decembra 2016. do 29. marta 2018. godine Trbojević je, prema navodima iz optužnice, doveo u zabludu Igora Mićevića, direktora “Hidroenergy” d.o.o. Gacko, da će kao advokat, a u cilju gradnje hidrocentrala, sačiniti sve pravne akte, u šta je oštećeni povjerovao, pa je potpisao punomoć 3. aprila 2017. godine. Ovo je Trbojeviću poslužilo da zastupa oštećenog protiv MH “Elektroprivreda RS” i Nove Banke a.d. Banjaluka pred Okružnim privrednim sudom u Trebinju. Ove sporove Trbojević je izgubio, a troškove je fakturisao kao advokat i od “Hidroenergy” d.o.o. Gacko naplatio 18.662,55 maraka.

Lažna uplatnica

U toku 2017. godine Trbojević je ponovo doveo u zabludu Mićevića, lažno mu prikazujući da će kao advokat pokrenuti postupak radi naknade štete protiv Republike Srpske, odnosno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog nepostupanja po zahtjevu za zakup šumskog zemljišta koje mu je bilo potrebno radi izgradnje hidrocentrale na reci Kozici. Zbog svega je Trbojević pokrenuo i upravni spor pred Okružnim sudom u Banjaluci i lažno prikazao da će naložiti finansijsko vještačenje po vještaku “Finance Biro” s.p. Banjaluka u iznosu od 585 maraka, o čemu je dostavio lažnu uplatnicu 25. jula 2017. godine, u šta je Mićević povjerovao i isplatio Trbojeviću navedeni iznos, iako Trbojević nikada nije angažovao bilo kakvo finansijsko vještačenje, niti pokrenuo bilo kakav postupak za naknadu štete.

– U periodu od januara 2017. do 1. oktobra 2019. godine doveo je u zabludu oštećenog Smiljana Bogojevića lažno mu prikazujući da će kao advokat protiv “Krajina osiguranja” a.d. Banjaluka podnijeti tužbu radi naknade štete po osnovu osiguranja iz radnog odnosa kod poslodavca “Toplana” a.d. Banjaluka. Oštećeni je u martu 2017. godine predao Trbojeviću dokumentaciju, te 300 maraka, iako osumnjičeni nikada nije podnio tužbu pred sudom – navodi se u optužnici protiv Trbojevića.

U periodu od 23. maja 2017. do februara 2019. godine Trbojević je doveo u zabludu i Sanju Ristić, lažno joj prikazujući da će kao advokat zastupati njenog supruga Petra Ristića protiv “Verano Motors” d.o.o. u postupku revizije pred Vrhovnim sudom RS, a radi zaštite prava iz radnog odnosa, u šta je oštećena povjerovala i predala mu svu dokumentaciju. Na osnovu ove dokumentacije, Trbojević je sastavio reviziju 23. juna 2017. godine, koju je potpisao u ime Petra Ristića i predao Sanji Ristić, a ona u Osnovni sud Banjaluka.

Nakon što je Ristićeva 25. oktobra 2017. primila rješenje kojim se revizija odbacuje, jer je izjavljena od strane Petra Ristića koji ne može sebe zastupati, jer nema položen pravosudni ispit, Trbojević je nastavio držati u zabludi lažno joj prikazujući da će sudu predati kopiju diplome o završenoj srednjoj školi i kopiju radne knjižice na ime Petra Ristića, što nije učinio. Trbojević je Ristićevoj lažno prikazao i da je platio taksu na reviziju u iznosu od 1.000 maraka, u šta je oštećena povjerovala i u novembru 2017. godine platila mu navedeni iznos.

Zatim je u februaru 2018. na svom telefonu lažno prikazao poruku Sanje Oraščanin, zaposlene u Vrhovnom sudu RS, da će predmet biti sutradan “na redu”, tražeći od Ristićeve taksu na rješenje u iznosu od 500 maraka, u šta je oštećena poverovala i platila mu i taj iznos. Ristićeva je u februaru 2019. godine izvršila provjere i saznala da Trbojević, osim izjavljene revizije, nije vršio plaćanje sudskih taksi.

U periodu od maja 2017. do 26. oktobra 2017. godine Trbojević dovodi u zabludu i Milovana Marića da će ga kao advokat zastupati u postupku podjele bračne stečevine protiv Jovanke Marić pred Osnovnim sudom u Kotor Varošu, u šta je oštećeni povjerovao i predao mu dokumentaciju, te u tri navrata novac u ukupnom iznosu od 2.500 maraka, iako osumnjičeni nije preduzeo bilo kakvu radnju u postupku.

Vratio im novac kada su ga otkrili

U optužnici je zaveden i slučaj u kojem je Branislav Trbojević po ustaljenom šablonu doveo u zabludu građane, ali je u konkretnom slučaju nakon što su ga otkrili, vratio sav novac.

Naime, u periodu od januara 2018. do avgusta 2019. godine, Trbojević je doveo u zabludu Edinu Džehverović da će je kao advokat zastupati u postupku povrata imovine koji se vodio pred Osnovnim sudom u Banjaluci, te da je potrebno na ime taksi da mu isplati novac. Oštećena je povjerovala i Trbojeviću predala dokumentaciju, a zatim i putem svoje kćerke Jasmine Džehverović u januaru 2018. godine isplatila 500 maraka.

Ne sluteći da se radilo o prevari, nesrećna žena je i putem “UniCredit banke” poslala Trbojeviću novac, i to u tri navrata ukupno 2.625 maraka.

Džehverovićeva je u avgustu 2019. godine izvršila uvid u predmet i saznala da je Trbojević izjavio žalbu 25. januara 2018. godine, ali da je spor izgubio. Nakon što je otkriven, osumnjičeni je 15. oktobra 2019. godine oštećenoj vratio 3.125 maraka.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79