Pokrenuta istraga o smrti novinara Vladimira Matijanića: “Zašto ga nisu primili u bolnicu?”

Zašto ga nisu odveli u bolnicu kad smo ih cijeli je×eni dan molili?