Pola života na dijalizi: Suadi iz Tuzle se ukazala životna prilika za transplantaciju, ali…

Suada Husejinović Kikanović iz Tuzle, već pola svog života ida na dijalizu. Još 2003. godine kada je Suada imala 18 godina, dijagnosticirano joj je oboljenje bubrega. Od tada, pa sve do danas, ona svakog drugog dana odlazi na veoma mukotrpne dijalize. Pored oboljenja bubrega, Suada ima i dodatne zdravstvene poteškoće, uzrokovane dugogodišnjim dijalizama. Na svom … Nastavi čitati Pola života na dijalizi: Suadi iz Tuzle se ukazala životna prilika za transplantaciju, ali…