Ponovo će se suditi Zijadu Mutapu, Hasanu Dupovcu, Alisi Ramić, Josipu Bariću i Muameru Ožegoviću

Ukinuta presuda u slučaju “Dženan Memić”