Prijatelj o povrijeđenoj Almi Suljić: Ona ne odustaje. Bori se i igra naš posljednji poligon do kraja

Alma je sa svojim timom koji je predvodila donosila najzlatnije nagrade i najveće trenutke sreće, ponosa i veselja