Prijave protiv načelnika Hamde Ejubovića proslijeđene Tužilaštvu KS

Postupajući tužitelji provjeravaju da li u prijavama ima elemenata krivičnog djela. Hadžići su uz Trnovo jedine dvije Općine koje su odbile da se integrišu u antikoruptivni sistem KS. Za pitanja koja smo uputili načelniku iz njegovog kabineta odgovaraju da su provokativna i bazirana na principu „tužbe i osude”

Tužilaštvo KS zaprimilo je nekoliko prijava protiv načelnika Općine Hadžići Hamde Ejubovića, koje se odnose na koruptivna krivična djela. Postupajući tužitelji provjeravaju da li u tim prijavama ima elemenata krivičnog djela, piše Žurnal.

“Nakon donošenja tužilačke odluke javnost će biti blagovremeno obaviještena”, kažu u Tužilaštvu KS.

Odbili preporuke Vlade KS

Neke od ovih prijava upućene su iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, koji je u proteklom periodu zaprimio određen broj prijava o navodnim nepravilnostima u Općini Hadžići.

Osim navedenog, Hadžići su uz Trnovo jedine dvije Općine koje su odbile da se integrišu u antikoruptivni sistem KS. Preciznije, ove dvije Općine nisu prihvatile preporuke Vlade KS koje se odnose na pristupanje registrima zaposlenih u javnom sektoru i imenovanih lica u KS, kao ni registru podataka o javnim nabavkama.

“Kao razlog, općine u informaciji navode da se radi o aktivnostima koje nisu obavezujuće već su date u formi preporuka od Vlade KS”, potvrdili su iz Ureda.

Vlada KS je u donesenim odlukama dala preporuke općinama u Kantonu Sarajevo da pristupe registrima koje vodi Ured za borbu protiv korupcije. Svrha datih preporuka je uspostava transparentog, centralizovanog, kvalitetnog i učinkovitog sistema upravljanja ljudskim potencijalima, prevencija mogućih pojavnih oblika sukoba interesa i nezakonitosti ili nesvrsishodnosti u postupcima provođenja javnih nabavki u javnoj službi općina u KS.

Jedan od onih koji već odavno upozorava na korupciju u Općini Hadžići je i vijećnik Admir Mujanović. On je, također, protiv Ejubovića podnio nekoliko krivičnih prijava Tužilaštvu KS. Jedna od tih prijava se, saznajemo, odnosi i na izvještaj Ureda za reviziju FBiH, a koji je hadžićkoj Općini za finansijsku reviziju dodijelio mišljenje s rezervom.

Revizori su, podsjetimo, utvrdili da neutrošeni namjenski prihodi u iznosu od najmanje 773.995 KM nisu pravilno knjigovodstveno evidentirano što za posljedicu ima da su kratkoročna vremenska razgraničenja podcijenjena, a neraspoređeni višak prihoda nad rashodima je na 31.12.2020. precijenjen za navedeni iznos. Ovo nije u skladu sa zakonom o budžetima u FBiH i računovodstvenim politikama za kantonalne budžetske korisnike i trezor KS.

Osim toga, revizori su utvrdili da plan javnih nabavki nije sačinjen na način da daje potpune informacije o predmetima nabavke, njihovim vrijednostima i vrstom postupka koje se planiraju provesti.

Žurnal je ranije pisao i da se u Općini Hadžići cjepkaju nabavke i godišnje dodjeljuje veliki broj ugovora po direktnom sporazumu do 6.000 KM i to određenim firmama koje su po volji načelnika Ejubovića.

Jedna od tih firmi je i Bucomerc koji već godinama za hadžićku Općinu obavlja različite vrste poslova koji se odnose na asfaltiranje ulica, izradu signalizacije, zimsko održavanje ulica…

Osim direktnih sporazuma, prema podacima s Portala javnih nabavki, Općina Hadžići ima običaj sa „Bucomercom“ sklapati i pregovaračke postupke bez objavljivanja obavještenja o nabavci kada se radi o izvođenju dodatnih radova koji nisu bili uključeni u prvobitni projekat. U ovoj godini su bila dva takva postupka i jedan od njih je bio na iznos od 18.485 KM.

Na ovu praksu pojedinih ugovornih organa upozorili su i iz Agencije za javne nabavke BiH: „Riječ je o lošoj praksi javnih nabavki koja predstavlja direktno kršenje principa transparentnosti javnih nabavki“.

Admir Mujanović navodi da firma „Bucomerc“ već godinama dobija 70 posto poslova koji se plaćaju iz budžeta opštine, a na uštrb nekih drugih firmi.

„Većina ulica koje „Bucomerc“ asfaltira nema garanciju ili je garancija na dvije godine. Ukoliko u međuvremenu dođe do pucanja ceste iz Općine čekaju da prođe period garancije, pa tek onda zovu „Bucomerc“ i ponovo im plate popravku. Korupcija u Opštini Hadžići je očigledna, ako jedna firma dobije 70 posto poslova, to jasno upućuje na korupciju“, tvrdi Mujanović.

Iz budžeta Općine je za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva ove godine izdvojeno 550.000 KM, dok je u 2020. taj iznos bio 470.000 KM. Prema dokumentaciji s Portala javnih nabavki, Općina Hadžići je još 2016. godine zaključila okvirni sporazum sa Bucomercom, a koji se odnosio na zimsko održavanje puteva.

 

Okvirni sporazum je trajao do oktobra 2020. godine, a konačna vrijednost je, prema dokumentaciji, 359.965 KM. Ista firma je i danas zadužena za zimsko održavanje puteva u Hadžićima, s tim da za određene poslove uzima druge firme kao podizvođače.

Inače, obje firme nalaze se u vlasništvu iste osobe.

Ne sviđaju im se pitanja

Uputili smo e-mail načelniku Ejuboviću s namjerom da čujemo i njegovu stranu priče, ali iz njegovog Kabineta su za naša pitanja kazali da su provokativna i bazirana na principu „tužbe i osude“.

„Općinski načelnik zadržava pravo da ne odgovori na postavljena pitanja za koja smatra da su nastavak predizborne retorike političkih partija koje su poražene na proteklim lokalnim izborima”, stoji u odgovoru koji smo dobili putem e-maila, bez memoranduma i pečata Općine Hadžići ili načelnika. U e-mailu koji „po ovlaštenju Općinskog načelnika potpisuje Služba kabineta (bez imena i prezimena ovlaštenog službenika), dalje se navodi da su „ovakve vrste insinuacija, poluinformacija i dezinformacija prisutne u javnom prostoru Općine Hadžići i iste izazivaju smutnju i prave nered među stanovništvom“.

„U takvoj vrsti priče Općinski načelnik i Općina Hadžići ne žele više da sudjeluju“, navode.

„Građani su jako nezadovoljni zimskom službom i održavanjem lokalnih puteva za koje se svake godine iz budžeta izdvaja 550.000 KM za zimsko održavanje puteva. Kakva je logika da firma Bucomerc dobija taj tender, a opština ima svoju komunalnu firmu Komunalac“, tvrdi Mujanović.

Do koje mjere su građani Hadžića nezadovoljni govori i podatak da su po zgradama oblijepili naljepnice s prijedlogom da se ulicama da naziv „Bucomerc i TWI“.

 

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79