Pročitajte anonimno pismo otpisanih policajaca: Ko upravlja Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona?

Redakciji portala Crna-Hronika javila se grupa otpisanih i premještenih policijskih službenika čije saopštenje prenosimo u cijelosti:

Ko upravlja Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Poznato je da pravosnažnom sudskom odlukom i voljom ekspertne vlade Tuzlanskog kantona na poziciju Direktora Uprave policije vraćen Korman Dževad, koji je dobio tužbu zbog uplitanja politike u rad policije i navodne nezakonite njegove smjene.

Ova odluka Suda je upitna jer u pravosudnoj praksi nikad se ne donosi odluka na štetu trećeg lica koje nije ni bilo u postupku i koja će proizvesti neki drugi sudski epilog, a to mislimo na Direktora policije Safeta Ibrahimovića, kojeg je Sud, odnosno Vlada eksperata smjenila, ni krivog ni dužnog, obzirom da je legalno izabran.

Ali nije bitna ova smjena Direktora Safeta I. koliko je bitno postavljanje i vraćanje na poziciju Direktora Korman Dževada koji u negativnom smislu restartartuje sistem rada MuP-a, kao da do tada ništa nije valjalo. Zašto?

Po dolasku i vraćanju na svoju staru funkciju okupio je grupu podobnih policijskih službenika i oficira i zajedno sa njima otpočeo osvetničku sistematizaciju radnih mjesta i izvršio oko 70 internih premještaja za veoma kratak period, za koje svakako nema opravdan razlog niti time unapređuje rad policije, već suprotno ugrožava sigurnost ovog kantona i građana.

Korman i njegovi prijatelji i saradnici Fejzić Denis, Musić Elis, Mahmutović Elvir, Šiljegović Nevres i drugi su u kafanskim prostorijama pivnice kod Borisa u Miladijama, kafić kod Adriana iza Suda i restorana Stara Bašta u Solini kod Tuzle, restoran Makedonka u Tuzli, kao i na drugim mjestima i vikendicama, okupljali se i kršili epidemiološke mjere zabrane,pijančili i dogovorili kako da ustroje novi svoj poredak rada, u kojem su duboko infiltrirali politiku.

Taj rad ili nerad je zasnovan na internim premještajima koji je prouzrokovao sledeće:

 • Ugrožavanje vitalnog nacionalnog interesa Srpskog naroda u TK-a zbog internog premještanja jedinog pripadnika ovog naroda i njegovo udaljenje iz sjedišta uprave,
 • Mobing, indirektne prijetnje, strah, obmane i laži među policijskim službenicima, što je duboko narušilo međuljudske odnose,
 • Smanjenje efikasnosti i profesinalizma rada policije, zbog smjene uspješnih, iskusnih, a postavljanje podobnih i nestručnih kadrova na određene pozicije i određene segmente rada po organizacionim jedinicama i odsjecima.
 • Internim premještajima je namjerno narušio međuljudske odnose, predstavljanjem prebačenih policajaca kao neke protivnike ili da su pripadnici određene političke opcije koja očigledno nije njihova, a prebacivanjem policajaca iz mjesta stanovanja u druga mjesta i gradove je stvorio dodatne troškove prevoza za budžet TK-a,kao i dodatne troškove i probleme porodicama prebačenih policajaca,
 • Stvaranje trač politike i nepodobne atmosfere u okruženju i među policijom koja se prenosi na građane, koji opravdano počinju sumnjati u profesionalizam policije, neumješanost politike u rad policije i njihovu sigurnost,
 • Interni premještaji su lični interes Kormanove skupine, jer njima stvara preduslov za dalju sistematizaciju i činovanje, kojim je u prenesenom značenju poručio da određeni službenici će dobiti viši čin kojima je on očigledno obećao napredovanje pa mu ovom sistematizacijom i internim premetačinama pravi prostor za kadrove od kojih Korman i grupa imaju neku korist, primanje dara, radove na svojim privatnim kućama i vikendicama, organizovanje pijančenja, a najvažnije od svega je postavljanje podobnih na određena mjesta radi mogućnosti upravljanja od strane politike, jer politika preko policije direktno je povezana sa glasačkom mašinerijom i uticajem na mogućnost izbora na terenu, među građanima, itd.,
 • Usporavanje rada policije, spriječavanje otkrivenosti KD-a, smanjenja je funkcionalnost, zbog uklapanja u novu radnu sredinu i poslove koji će obavljati oni koji su prebačeni na nova radna mjesta,što se rezultira na ukupno stanje sigurnosti,
 • Spriječena je efikasnost policije, a obuka i vođenje određenih organizacionih jedinica zbog nekvalitetnih kadrova kojeg je postavio je očigledna, jer je postavio policajce sa nedovoljno radnog iskustva i kvalifikacijom, te time pokazao mladim policijskim službenicima da je klima u Državi loša i da ne treba da ostanu u njoj, jer su uvidjeli da će ih voditi ili obučavati oni sa nikakvim iskustvom i kvalifikacijom, oni koji to nezaslužuju, oni koji su na neki način korumpirani, jer svoje neiskustvo i neznanje nadomještaju u kafanama i postaju tako kvalifikovani po broju organizovanih sijela,
 • Internim premješatajima želi da zataška određene stvari koje su se dešavale u vrijeme njegovog prvog dijela mandata, a koje se dešavaju i sada:
 • pronalaženje kriminalne grupe koja je skrila drogu u vrijednosti oko pola miliona KM u Simin Hanu, zakopanu na jednom imanju koju ni do danas se nije otkrilo čija je, jer se nekvalitetno i neprofesionalno pristupilo istražnim radnjama, ili obavještajnom radu kada su takvi slučajevi u pitanju. Zbog toga je Direktor policijeKorman Dževad u svom prvom dijelu mandata dobio negativnu ocjenu za svoj rad i bio smjenjen, a ne zato što je pripadao određenoj političkoj stranci.

Još uvijek nema naznaka čija je ovo droga i koja kriminalna grupa odrađuje poslove preprodaje i prevoza velike količine droge na našem kantonu.

 • zaštita ili ucjena određenih političara koje su Kormanovi ljudi u policiji nezakonito prisluškivali i koji su se našli u određenim nezakonitim i nemoralnim radnjama, pa ih sada ucjenjuju i indirektno prijete i prepadaju istragama i tužbama, držeći u ladicama slučajeve i dokaze do kojih nisu došli zakonskim putem, već im služe kako bi svaku političku opciju koja dođe na vlast i postalaa pozicija, na neki način reketirala za kontra uslugu da ih se ne dira sa pozicija u MUPu,na kojima se godinama nalaze i mešetare sindikalnim prevarama, korupcijskim načinom činovanja, javnim nabavkama i raznim komisijama, itd…..,
 • Činovanje službenika policije u činu Mlađi inspektor 2019.g., koju je izveo u vrijeme smjene Vlade, kada nije htio da objavi spisak onih koji su prošli konkurs oko mjesec dana nakon završene konkursne porcedure, zato što je manupilisao između pozicije i opozicije, zato što nije znao ili smio da se nekom prikloni, zbog čega je takođe dobio ocjenu JEDAN,
 • Nikad nije pronađen Počinilac bacanja bombe u Banovićima na diskoteku QM,a po određenim informacijama u taj slučaj je umješana određena kriminalna grupa povezana sa političkim subjektima i policajcima, koje nisu ni pokušali otkriti niti smjeli otkriti, već su navedeni slučaj zaveli kao događaj , a ne teroristički ili kriminalini akt zastrašivanja i ugrožavanja sigurnosti jer dvoje dijece je tada ranjeno, jer tada je od  SDA se odvojio i stvorio PDA… I zbog ovog slučaja Korman je dobio LOŠU ocjenu…Zbog čega je iovaj slučaj ugašen i nikad nije rasvijetljen, te sada kada je ponovo na funkciji neće dozvoliti detaljnu istragu kako bi se rasvijetlio slučaj bombe u Banovićima, isto kao i slučaj droge u Simin Hanu, zbog čega iskusne profesionalce rastjeruje, a dovodi podobne koji će ovakve stvari zanemarivati i zloupotrebljavati za svoje lične interese i interese određene politike,
 • Saradnici kriminalne grupe Kabilović Beriza iz policijskih redova po Koramn Dževadu nikad se nisu procesuirali, a za određene postoje saznanja i on lično zna koji su to službenici koje zbog određenih ličnih interesa ne poduzima disciplinske ili druge sankcije niti njih premješta, već one policajce koji su učestvovali u praćenju i hapšenju ove kriminaLNE grupe, njih interno prebacuje, odnosno dovodi im šefove koji im neće dati da napreduju i koji će njihov rad kontrolisati. Takođe direktor Korman ne poduzima nikakve profesionalne i zakonske akcije na zaštiti svojih policajaca, kojima su prije hapšenja, a i nakon hapšenja ove kriminalne grupe zapalili privatni automobili, dobijali su prijeteće poruke, a neki policajci su i fizički napadnuti i pretuičeni od ove kriminalne grupe. Zašto je inertna policija u tim stvarima, i kako građani reaguju kada vide da policija ne može svoje sllužbenike da zaštiti?
 • Prilikom racije u diskoteci Grande Tuzla vlasnika Kabilović Beriza prikriveni su tajni posjetioci i gosti sa Pala iz Republike srpske koji se po nekim saznanjima dovode u vezu sa ubistvom Sarajevskih policajaca, koje su po naređenju tadašnjeg menadžmenta MUPase čekali da izađu iz diskoteke i napuste Tuzlu, pa tek onda je rađena racija da se ne bi slučajno zatekli. Ta grupa sa Pala je zaustavljena slučajno od saobraćajne policije u Živinicama, ali iz nepoznatog razloga su pušteni. Iz neformalnih izvora iz Sarajeva ova grupa je za Beriza Kabilovića trebala odraditi određene poslove u Tuzli, pa čak možda i naručena ubistva.Nakon racije u Berizovoj diskoteci Određeni policajci i inspelktori su telefonom zvali Beriza i izvinjavali mu se za raciju, i za njih zna Korman Dževad ali ih nikad nije ni pozvao na odgovornost, nego je to prikrio svojom smjenom od bivše Vlade,a na pres konferenciji je obraćajući se novinarima rekao kako je uhapšena najveća kriminalna grupa, a njega se želi smjeniti, odnosno ocjeniti sa negativnom ocjenom, čime je javnost obmanjivao i prešutio pitanje novinara o upletenosti policije. Po svom vraćanju na mjesto Direktora Vlada je ove slučajeve ignorisala, odnosno javni pravobranioci, te tako donošenjem odluke da se vrati Korman na mjesto Direktora, saradnici kriminalne grupe Kabilović Beriza još uvijek su na svojim pozicijama i funkcijama u policiji kao da ništa nije bilo.
 • Prilikom prvog dijela svog mandata dok ga nije smjenila prošla Vlada Tka, Korman Dževad je uradio dvije sistematizacije, te dva puta sebi,kao Direktoru predvidio povećanje plate za 5 %, a recimo u 2020.g. nije predvidio da se budžetom odredesredstva planirana za činovanja i napredovanja policije, odnosno nije planirao, te Vlada u tom periodu nije izdvojila sredstva za napredovanja niti je moglo biti konkursa. Time je svjesno sebi obezbjedio novčano povećanje a policiji TK-a nije, odnosno doveo je u stagnaciju, zbog čega je i ocjenjen ocjenom 1.

Postavlja se pitanje kako je ova Vlada takvog gospodina mogla vratiti na mjesto Direktora, koji radi odmazdu nad policijom, a što zbog kolektivnog stresa trpe i  njihove porodice.

Ovo sve upućuje da Korman i njegovi saraDNici svojim ponašanjem i postupcima vrše razne zloupotrebe radi zajedničke ili osbne koristi koja preko internih premještaja i namerno stvorene Osvetničke igre pod parolom „politika je u sve ovo umiješana“, se manifestuje na razne načine, a za radi Njegove ili njihovih kontrola nad konkursnim procedurama i činovanjima, postavljanjem podobnih koji će šutiti i klimati glavom, praviti mu zabave i ručkove, a on će ih onda nagrađivati,koji će postavljatinove  upravne odbore sindikata radi kontrole rada sindikata, i zataškavanja protekle afere, i afere plaćanja činovanja, kontrole javnih nabavki i tendera, kontrola raznih komisija…….

Ovim je ugrožena sigurnost jer se svelo sve na razmišljanje ko će na koju poziciju i stvorio jaz među kolegama i ozbiljno narušiio međuljudske odnose i rad ministarstva.

Policija je izgubila svoju efikasnost, izgubila smisao, te pozivamo Korman Dževada da javno istupi  i građanima objasni ovu svoju politiku rukovođenja, Osvetničku politiku, i lakrdiju od rukovođenja policijom.

Na jednom sijelu je izjavio da će čim se vrati prebaciti 80 službenika, a ostali njegovi poslušnici su pijani prozivali imenom i prezimenom đe će koga šutnuti.

Novi uspostavljeni odnos se može smatrati diktaturom policijskog direkotra te se nameće javno pitanje Ko upravlja MUPom Tka?

Odnosno u suštini poznato je da je on to uradio u dogovoru sa ljudima koji vladaju iz sjene kako bi se bavili sami sobom a ne kriminalom kojeg se želi zataškati.

Zbog svega navedenog i onog što se može izvući i zaključiti u daljim ispitivanjima odgovor je sledeći da MUPom tuzlanskog kantona  upravlja:

 • Neka Kriminalna organizovana grupa koja preko podobnih u politici i MUPu, dovode podobne svoje kadrove preko kojih kontroliše se rad policije,
 • Strani obavještajci ili agencije, koja preko podobnih, nevladinih ili stranačkih izvora postavlja i gura određene da napreduju ili ih postavlja na određene pozicije, kako bi uspostavila kontrolu i svoj obavještajan rad nad MUPom preko tih podobnih, koji nisu ni svjesni da svojim korupcionim ponašanjem i neprofesinalizmom pomažu strane službe,
 • Kriminalna grupa Kabilović Beriza, koja preko određenih uticajnih i bogatih ljudi vrši osvetu zbog svog procesuiranja i hapšenja, jer veliki novac je u igri koji su izgubili i dužni su crnogorskoj mafiji koja boravi u Tuzli i čeka podoban trenutak za svoje dijelovanje,
 • FUP radi centralizacije policije u Federaciji,
 • Stranke na vlasti zbog svog pozicioninaja svojih i podobnih ljudi radi sledećih izbora ili zataškavanja određenih afera,
 • Ekspertna Vlada TK
 • Bego ili Kuko?

Na ova pitanja treba naći odgovor jer ako ga nema imamo ozbiljan problem i pogoršanu sigurnosnu situaciju u TK-a, gdje je sve izgubilo svoj smisao, gdje su časti i moral na nultoj razini, gdje u ozbiljnoj nekoj situaciji policija neće ni znati ni moći ni htjeti intervenistai jer se stvara DOMINO efekat.

I da ne bi puno polemisali o Kormanu bilo bi dobro da se raspitate o njegovoj biografiji i prošlosti koju sve ove godine prikriva stvaranjem od sebe žrtve, našto se sažaljevaju mnogi i popuštaju mu. Uistiinu takve je i saradnike izabrao i po tome su isti, jer stvaranjem od sebe žrtve pridobijaju naivnu masu.

U arhivi Unutarnje kontrole mogu se naći razni slučajevi u kojima se pominjalo njegovo ime kroz razne afere koje su tresle policiju u Tuzli, u kojima je Korman na neki način uvijek štitio policajce koji su bili akteri tih afera. U arhivi unutrašnje kontrole mogu se provjeriti koje su to afere.

I još nešto, ako je Korman smijenjen prvi puta zbog uplitanja politike, zašto sada na sijelima pričaju da su ovo smjene jer su smjenjeni i prebačeni policajci bili u kontaktu sa bivšom vlasti, odnosno sadašnjom opozicijom.

Čak su neki policajci tajno i nezakonito prisluškivani i imaju navodno kontakte sa bivšom vlasti sa kojom su navodno radili protiv Koraman i njegovih pristalica. Smiješno i efekat stvaranja žrtve. Nigdje veze diktatoru jer i sam si bio u kontaktu i tražio da te Pozicija na vlasti ne smjeni u prvom dijelu mandata, ali zbognavedebnih neuspjeha morali su ga smjeniti.

Postavljeno novo pitanje:

Da li Korman i njegovi podobni policajci znaju čiji je eksploziv od oko 50 kilograma koji je građanin-sitni kokošar, sa tuzlanskog kantona prevozio do Sarajeva i uhapšen od SIPAe, da li zna gdje se ilegalno proizvodi oružije i koga preprodaje u inostranstvo, da li zna koliko narko skupina vlada Tuzlom i koje su, da li zna ko sada uzima reket umjesto Beriza koji je u zatvoru, itd. Na ta pitanja sigurno nezna odgovor, a to je posao policije, koja se po njegovom rukovođemnju bavi politikom i premještajima a ne sigurnosti i otkrivanjem ovakvih krivičnih dijela.

Ovo je neviđen propast sistema.

GRUPA INTERNO OTPISANIH I

za  PREMJEŠTENIH POLICAJACA

MUPa TKa

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79