Prof. Jahić sve poobarao: Od 223 studenta, samo je jedan položio ispit…

Dekanesa Ekonomskog fakulteta UNSA kaže kako ne postoji zakonska ili druga odredba kojom bi se ispit poništio