Profesor dr. Ismet Gavrankapetanović izabran za v.d. direktora Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“

Profesor dr. Gavrankapetanović je bio direktor Klinike za ortopediju na KCUS-u, autor je brojnih naučnih radova, a operisao je u najreferentnijim ortopedskim klinikama svijeta