Revizori otkrili nepravilnosti u trošenju javnog novca u uredima Lidije Bradare, Refika Lende i Igora Stojanovića

Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Federalni revizori su utvrdili nepravilnosti u trošenju javnog novca u Uredu predsjednice FBiH Lidije Bradare (HDZBiH) i potpredsjednika Refika Lende (SDA) i Igora Stojanovića (SDP).

Ovo troje čelnih ljudi Federacije Bosne i Hercegovine na svojim funkcijama su od 28. februara prošle godine.

Prema nalazima revizije, ugovori o djelu sklapani su bez dosljednog pridržavanja zakonskih procedura. Ukupno je na ugovore o djelu potrošeno 34.700 KM: u Uredu predsjednice FBiH Lidije Bradare 13.000 KM, u Uredu potpredsjednika FBiH Refika Lende 3.000 KM, te u Uredu potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića 18.700 KM. Bradara je tijekom 2023. zaključivala ugovore za poslove asistenta i tehničkog sekretara, za što je u osmomjesečnom periodu potrošeno ukupno 12.000 KM. Međutim, revizori su primijetili da je ovo radno mjesto sistematizirano izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda predsjednice FBiH iz novembra 2023., ali na kraju godine nije bilo popunjeno.

Igor Stojanović, kako navode revizori, sklapao je ugovore o djelu za obavljanje sigurnosnih procjena, analize stanja opće sigurnosti u FBiH, savjetodavne stručne pomoći iz oblasti prava i energetike, te za tekuće održavanje internet stranice. Za sigurnosne procjene i analizu stanja opće sigurnosti, zaključio je ugovor u ukupnom iznosu od 9.000 KM u periodu od šest mjeseci. “Po isteku ugovora o djelu osoba koja je obavljala ove poslove imenovana je na radno mjesto savjetnika potpredsjednika,” konstatirali su revizori.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iskazani su u iznosu od 500.212 KM, a odnose se na: tekuće transfere neprofitnim organizacijama (263.670 KM), tekuće transfere drugim razinama vlasti (110.000 KM), tekuće transfere pojedincima (104.950 KM) i druge tekuće rashode (21.592 KM). Revizori su istakli da su uredima nedostajali jasni i mjerljivi kriteriji za dodjelu sredstava, te da nije bilo javnog oglašavanja za potencijalne aplikante, što dovodi u pitanje transparentnost dodjele sredstava.

“Svaki od ureda donio je odluke na osnovu kojih se vršila raspodjela, te kriterije za raspodjelu. Imenovani su zaposlenici ili komisije koje vrše ocjenu pristiglih zahtjeva u skladu sa utvrđenim kriterijima. Međutim, za utvrđene kriterije ne možemo potvrditi da su dovoljno mjerljivi i razrađeni za vrednovanje, rangiranje i izbor korisnika, te da je ono vršeno u Uredu predsjednice FBiH za sve transfere, a u Uredu potpredsjednika (Lende) za transfere nižim razinama vlasti. Za dodjelu sredstava potencijalnim aplikantima nije bilo javnog oglašavanja, zbog čega ne možemo potvrditi da je prilikom dodjele sredstava ispoštovan princip transparentnosti u skladu s članom 4. Zakona o proračunima u FBiH. Kod tekućih transfera pojedincima u Uredu potpredsjednika FBiH (Stojanovića) Odlukom nije utvrđena obaveza dostavljanja izvještaja o namjenskom utrošku odobrenih sredstava, niti su ih oni dostavljali, što nije skladu sa članom 57. Zakona o proračunima u FBiH,” istaknuli su revizori.

Kod javnih nabavki, revizija je utvrdila da u Uredu predsjednice Bradare ugovori nisu sadržavali količinu robe koja se planira nabaviti, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Slično je utvrđeno i u Uredu potpredsjednika Lende, gdje je sa dobavljačem „Hifa-petrol“ zaključen okvirni sporazum u vrijednosti do 19.890 KM bez utvrđivanja približnih količina robe. U Uredu potpredsjednika Stojanovića također nisu utvrđene okvirne količine roba koje se nabavljaju.

Izdaci za rad komisija iskazani su u iznosu od 10.690 KM. Revizija je zaključila da su predsjednica i potpredsjednici FBiH imenovali zaposlenike za rad u komisijama koje su provodile godišnji popis imovine i obaveza, javne nabavke, postupke dodjele sredstava tekućih transfera i popis arhivske građe. Međutim, u pisanim izvještajima navedeno je da su se zadaci obavljali izvan redovnog radnog vremena, što nije iskazano u evidencijama o radnom vremenu. “Obračun naknada članovima komisija koji su zaposleni u uredima predsjednice i potpredsjednika FBiH nije imao tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti kako je propisano Zakonom o porezu na dohodak, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa,” navodi se u izvještaju revizora.

Ured potpredsjednika FBiH Refika Lende naglasio je da su određene preporuke revizora takvog karaktera da ih nije moguće ispraviti individualnim djelovanjem, već zahtijevaju koordinirano djelovanje svih ureda. Također su istakli da su poduzeli određene inicijative, ali nisu dobili odgovore.

Ured potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića dostavio je dodatnu dokumentaciju uz svoje komentare. Obrazloženja su dana za preporuke u vezi donošenja jedinstvenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, usklađivanja Registra proračunskih korisnika FBiH, uspostavljanja financijskog upravljanja i kontrole, te uvjeta za obavljanje poslova savjetnika.

Ured predsjednice Lidije Bradare nije imao komentar na revizorski izvještaj.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79