Specijalni sud u Beogradu proglasio je krivim Darka Šarića za pranje novca od prodaje droge

Šarić je iskoristio svoje pravo da ne prisustvuje izricanju presude