Šta penzioneri mogu kupiti sa Fadilovom cvajom?

Jedva se može kraj s krajem sastaviti, nazor se gura