Tanović odgovorio NiPovcima: Povucite se i sa izvršnih funkcija

Činite sve kako bi onemogućili efikasan i nesmetan rad općinske administracije