Tužilaštvo se oglasilo o slučaju Džene Gadžun: Još uvijek čekamo vještačenje

Potvrda da je porodica Gadžun bila u pravu kada su govorili da nema pomaka u cijelom slučaju