Tužno sjećanje: Danas bi Mahir Rakovac bio punoljetan

Da tragedija bude veća, u januaru 2017. preminuo je Dubravko Lovrenović, očuh Mahira i jedan od najboljih historičara naših prostora