U 91. godini umro akademik Muhamed Filipović

Bio je filozofski pisac, teoretičar, esejist i jedan od značajnijih bosanskohercegovačkih filozofa.