U čak 8 Skakinih projekata utvrđene nezakonite radnje

Postupanje suprotno zakonu kod Izgradnje Vidikovca na Trebeviću, održavanja korita Miljacke, sanacije Žičare, sanacija stanice na Bistriku, tunela Ciglane, Muzeja Vijećnica…

Gotovo u svim velikim projektima koje je u proteklim godinama provodio Grad Sarajevo na čelu sa sada već bivšim gradonačelnikom Abdulahom Skakom Ured za reviziju institucija FBiH u izvještaju o radu Gradske uprave za prošlu godinu utvrdio je manjkavosti, nepravilnosti, malverzacija pa čak i nezakonitosti.

Skaku, koji se u međuvremenu otisnuo u diplomatske vode, je na gradonačelničkoj funkciji 8. aprila ove godine zamijenila Benjamina Karić.

Piše: A. DUČIĆ

Češljajući dokumentaciju Grada Sarajevo, revizori nisu mogli potvrditi da predmeti dodatnih radova za projekte „Izgradnja poslovnog objekta na mjestu porušenog hotela, te radove vanjskog uređenja parcela na lokalitetu „Vidikovac-Trebević“, zatim „Redovno održavanje korita rijeke Miljacke od Bentbaše do mosta u Ulici Kurta Schorka na Stupu“, „Izgradnja biciklističke staze na poddionici od III do I transverzale“ predstavljaju radove koji su, usljed nepredviđenih okolnosti, nužni za izvođenje, kao i da se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorno tijelo, kako je to predviđeno Zakonom o javnim nabavkama.

Primjera radi kod izgradnje poslovnog objekta „Vidikovac – Trebević“ do okončanja revizije izvođač je ispostavio 14 privremenih situacija u vrijednosti od 4.803.499 KM.

Nadalje, provedenom revizijom utvrdili su da kod ugovaranja dodatnih radova za projekte „Izvođenje radova vanjskog uređenja donje stanice Trebevićke žičare“ i „Sanacija zidova korita rijeke Miljacke od Bentbaše do mosta u Ulici Hamdije Ćemerlića“ nisu poštovani posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama, kojim je predviđeno da se pregovarački postupak bez objave obavještenja može primijeniti samo nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka.

  Roditelji djece iz Konjević-Polja nastavljaju borbu za bosanski jezik

Kada je riječ o projektu „Izvođenje radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji zgrade željezničke stanice Bistrik u Sarajevu koje je koštalo 2,3 miliona KM, revizori su utvrvdili da ovakav način sačinjavanja tenderske dokumentacije u dijelu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača nije u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama, kojim je predviđeno da je u postupku nabavke radova ugovorni organ dužan postupati transparentno, te se prema kandidatima ponašati jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

 

Tendersku dokumentaciju za ovu nabavku je naime preuzelo je 20 zainteresovanih ponuđača, a pristigla je samo jedna ponuda, na osnovu koje je 19. 8. 2020. godine zaključen ugovor sa firmom „Neimari“
Nadalje, kako ističu revizori, Grad je primjenom otvorenog postupka za Izvođenje radova na sanaciji tunela Ciglane dodijelio ugovor jedinom ponuđaču konzorcij „Aida Commerce“ d.o.o. Sarajevo, „Bosman“ d.o.o. Sarajevo i „Testingelktro“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 387.566 KM, iako je ugovorena cijena premašivala procijenjenu vrijednost nabavke (329.940 KM) za 57.626 KM.

Također, nastavljen je postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za Izvođenje radova tekućeg održavanja i unutrašnjeg uređenja prostora Muzeja Vijećnica u objektu gradske Vijećnice i dodijeljen ugovor jedinom ponuđaču „Neimari“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 935.968 KM, iako je ugovorena cijena premašivala procijenjenu vrijednost spomenute nabavke (859.950 KM) za 76.018 KM.

-Utvrdili smo da nisu ispoštovane procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama. Naime, prilikom ocjene formalne ispravnosti pristiglih ponuda komisije za odabir najpovoljnijih ponuđača prihvatale su ponude u kojima su cijene bile znatno veće od procijenjenih vrijednosti za predmetne nabavke, što nije u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama, prema kojem je ugovorni organ obavezan takve postupke poništiti – tvrde revizori.
Također, u izvještaju za Grad Sarajevo u 2020. ustanovljeno je i:

  Vježbu Oružanih snaga BiH i Vojske Srbije ne treba politizirati, ona je pozitivna

-da knjigovodstvena evidentiranja poslovnih događaja, kojima se u knjigovodstvene evidencije knjiže poslovne promjene na osnovu zaključenih ugovora, a ne na osnovu računovodstvenih isprava, nisu u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH, Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH, Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH i Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor. S obzirom na navedeno, provedenom revizijom utvrdili smo da su rashodi i izdaci prethodnih perioda precijenjeni za najmanje 3.268.485 KM.

– da Grad nije postupio u skladu s odredbama Zakona o trezoru u FBiH s obzirom na to da javne prihode prikuplja preko dva depozitna računa, a na kraju dana ne vrši prenos sredstava s depozitnog na transakcijske račune. Zakonom o trezoru u FBiH predviđeno je da se Jedinstveni račun trezora sastoji od jednog depozitnog računa, računa za investiranje, jednog ili više transakcijskih računa. Također, predviđeno je da se sredstva sa depozitnog računa, koji služi za prikupljanje javnih prihoda, na kraju dana prenose na transakcijske račune.

-da su stalna sredstva i izvori stalnih sredstava potcijenjeni najmanje za 2.547.403 KM, s obzirom na to da su ulaganja u stalna sredstva u navedenom iznosu (zgrada željezničke stanice Bistrik i Muzej Vijećnica) Budžetom planirana i knjigovodstveno evidentirana na poziciji kapitalnih transfera.

-da je provedeno više direktnih sporazuma s ciljem izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka, što nije u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma. Izvršenim uvidom u 26 provedenih direktnih postupaka konstatovano je sljedeće: kod uzorkovanih postupaka putem direktnih sporazuma utvrđeno je dijeljenje postupaka kod sljedećih nabavki: nabavka laptopa, računara i printera (12.523 KM), održavanje servera, računara i računarske opreme (14.040 KM), nabavka softverskog alata AutoCad LT (13.469 KM). Za navedene nabavke zaključeno je devet direktnih sporazuma sa dobavljačem Kamer commerce d.o.o. u ukupnoj vrijednosti 45.286 KM.

  Nova tragedija u BiH: Golfom udarila u ogradu i poginula

Inače, Grad Sarajevo je 24. 9. 2021. (sada pod vodstvom Benjamine Karić) godine dostavio komentar na Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2020. godinu. Komentarom je u cijelosti prihvaćen dostavljeni Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji piše Fokus.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79