U Ilijašu uništeno 2.490 komada oružja

Vlasti Bosne i Hercegovine radi poboljšanja javne sigurnosti u ponedjeljak su u topionici u Ilijašu uništile 2.490 komada malog i lakog naoružanja, te dijelova i komponenti oružja, objavio je UNDP.

Uništeno malo i lako oružje prikupile su policijske agencije kroz razne aktivnosti provedbe zakona, a dio vatrenog oružja su dobrovoljno predali i građani Bosne i Hercegovine.

Finansiranje osigurala Evropska unija

Uništavanje su organizirali Koordinacijski odbor za malo i lako oružje i policijske agencije u BiH, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i UNDP SEESAC-a (Klirinška kuća za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja za jugoistočnu i istočnu Evropu) i uz finansiranje koje je osigurala Evropska unija.

“Ovim se potvrđuje dugogodišnja saradnja i predanost pružanju održivog rješenja problema sigurnog čuvanja zaplijenjenog oružja i viška vatrenog oružja”, navodi se u saopštenju iz UNDP-a.

Tokom uništavanja, predstavnici EU-a i UNDP-a su pozdravili napore bh. vlasti da doprinesu sigurnosti građanki i građana na lokalnom i regionalnom nivou.

“Organizacijom ove aktivnosti implementira se jedan od ciljeva iz Akcionog plana za kontrolu malog i lakog naoružanja u BiH. Od 2016. pa do danas, kroz ove aktivnosti ukupno smo uništili oko 25.000 komada i dijelova oružja.

Ovo je rezultat operativnog rada nadležnih policijskih agencija u BiH u borbi protiv zloupotrebe vatrenog oružja. Danas se uništava oružje koje je oduzeto kroz operativni rad agencija na svim nivoima i za koje postoje pravosnažne sudske presude kao i oružje koje su građani dobrovoljno predali.

Kroz ovu aktivnost šaljemo poruku da je neophodno smanjiti broj oružja u ilegalnom posjedu građana u cilju stvaranja sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini”, izjavio je predsjednik Koordinacionog odbora za malo i lako naoružanje Ermin Pešto.

Izuzetno važno za sigurnost bh. građana

Karel Lizerot, šef Sekcije operacija za pravosuđe i unutarnje poslove, migracije i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u BiH, je rekao da je izbacivanje malog i lakog naoružanja iz prometa izuzetno važno za sigurnost bh. građana, ali ima uticaj i na cijelom kontinentu.

“Kao što je navedeno u Akcionom planu EU-a o krijumčarenju vatrenog oružja, Zapadni Balkan je i dalje među glavnim izvorima oružja koje se krijumčari u EU. Stoga je u interesu i BiH i EU-a da naši zajednički napori budu uspješni”, rekao je Lizerot.

Dodao je da EU očekuje puno snažniji angažman svih nadležnih tijela u području kontrole naoružanja.

Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, istakao je da UNDP podržava vlasti BiH u kontroli SALW-a duže od decenije i po.