U slučaju saobraćajne nezgode koristite Evropski izvještaj bez intervencije policije

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi urađen je u skladu sa modelom koji je izdao Evropski komitet osiguranja. Primjena Evropskog izvještaja u Bosni i Hercegovini počela je 2007. godine, uvođenjem novog Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima kao i objavljivanjem Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi. Primjena Evropskog izvještaja je praksa koja se koristi u svim zemljama Evropske unije, a inicirana je od osiguravajućih kuća.

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi vlasnici vozila u BiH dobijaju od osiguravajuće kuće prilikom zaključivanja police osiguranja od autoodgovornosti, a vozači ga trebaju uvijek imati u svojim vozilima. Korištenje Evropskog izvještaja svoju prednost ima i u tome da vozači nisu izloženi plaćanju prekršajnih kazni, s obzirom na to da u slučaju pravilne primjene nadležna policijska stanica ne izlazi na mjesto događaja, odnosno da neće biti napravljan izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, naglašavaju iz osiguravajućih kuća. Formular se popunjava ukoliko se desila saobraćajna nezgoda sa manjim oštećenjem, kada niko nije fizički povrijeđen i kada su učesnici nezgode saglasni oko krivice.

-Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi sve se češće koristi u Kantonu Sarajevo. Prvi uvjet da bi se koristio Evropski izvještaj jeste da jedan vozač učesnik u saobraćajnoj nezgodi mora priznati krivicu i ovo se može primijeniti isključivo kada je u pitanju manja materijalna šteta na automobilima. Kada prizna da je kriv, automobili se odmah uklanjaju sa ulice i razmjenjuju se podaci između učesnika saobraćajne nezgode i popunjava se unificirani obrazac Evropskog uviđaja – pojasnio nam je Željko Klisara, komandir Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo.

Ukoliko se policija slučajno nađe prilikom nezgode, oni pomognu vozačima da ispune obrazac.

– U tom slučaju, ako smo se našli na mjestu nezgode, policija će izvršiti i alkotestiranje vozača koji su učestvovali u nezgodi. Policija provjerava da li su vozila uredno registrovana i nakon toga napiše službenu zabilješku. Kada oba vozača potpišu Evropski izvještaj, to se više ne upućuje sudu već se direktno predaje u osiguravajuću kuću gdje je automobil osiguran. Znači, onaj koji nije kriv naplatit će štetu na svom automobilu. Vozač koji je kriv sam snosi štetu i dobit će kaznene bodove – dodaje Klisara.

U slučaju saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom, mjesto saobraćajne nezgode potrebno je fotografisati sa nekoliko različitih pozicija, po potrebi izmjeriti pojedine elemente saobraćajne nezgode te izvršiti popunu obrasca Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi.

Po jedan primjerak popunjenog i potpisanog izvještaja o nezgodi uručuje se drugom učesniku nezgode i drugi primjerak se dostavlja osiguravajućem društvu, kod koga je zaključena polisa obaveznog osiguranja, odnosno društvu kod koga je izdat zeleni karton. Ukoliko su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala tri ili više vozila, koriste se dva ili više kompleta evropskog izvještaja. Oba učesnika saobraćajne nesreće moraju potpisati Evropski izvještaj. Prilikom popunjavanja Evropskog izvještaja koristi se hemijska olovka. Nije beznačajno naglasiti da redoslijed potpisivanja učesnika saobraćajne nezgode nije određen, prilikom popune.

Popunjavanje formulara nije teško, ali morate pažljivo unositi podatke. U osiguravajućim kućama rekli su nam da dobijaju polovično ili čak netačno popunjen Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi. Svaka greška prilikom popunjavanja formulara može da odloži isplatu štete ili čak zahtjev može biti i odbijen.

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je formular sa svim potrebnim podacima koji se odnose na saobraćajnu nezgodu. Prilikom sklapanja polise autoosiguranja dobili ste ovaj formular kod vaše osiguravajuće kuće. Pobrinite se da uvijek pri ruci imate ovaj formular, a najbolje bi bilo da formular čuvate u automobilu.

Formular sadrži prazna mjesta koja treba ispuniti i prostor predviđen za skicu saobraćajne nezgode. Podatke je jednostavno unijeti u formular, polja za unos su numerisana (mjesto nesreće, vrijeme, učesnici, tip automobila, podatke o osiguravajućoj kući…) ukoliko je drugi učesnik saobraćajne nezgode strani državljanin. Ovaj formular je lako popuniti ukoliko se popunjava na maternjem jeziku, samo pratite uputstva.

Evropski izvještaj predstavlja važan izvor informacija za osiguravajuću kuću, naročito ukoliko nema policijskog zapisnika, zato je veoma važno da pravilno unesete potrebne podatke. Procjenitelji iz osiguravajućih kuća ukazuju na sljedeće, moguće, greške prilikom unosa podataka:

Koristite hemijsku olovku i pišite čitko tako da podaci budu vidljivi i na kopijama. Sve rubrike moraju se popuniti. Trebaju se napisati podaci iz zvaničnih dokumenata, broj vozačke dozvole, broj registarskih oznaka, broj šasije automobila… Izvještaj nije važeći bez potpisa oba učesnika saobraćajne nezgode. Pored potpisa, korisno bi bilo dopisati i broj nekog identifikacionog dokumenta učesnika u nezgodi jer se nekoliko puta desilo da učesnici demantuju vlasništvo potpisa, upozoravaju iz osiguravajućih društava.

Pokušajte da što jasnije prikažete kako je došlo do nesreće sa detaljnom skicom nezgode. Koristite strelice da pokažete u kojim pravcima su se vozila kretala. Napravite dodatne fotografije mjesta saobraćajne nesreće jer će one olakšati proces utvđivanja okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode. Tom prilikom budite oprezni kada je u pitanju šteta koja je nastala na automobilima da kasnije ne bi bilo problema oko iznosa štete koja je nastala tom prilikom.

Treba se popuniti samo jedan izvještaj jer se dešava da svaki učesnik popuni svoj formular sa svojom verzijom događaja. Dva popunjena formulara nisu potrebna. Nakon potpisivanja formulara, jednu kopiju zadržite za sebe, a drugu ostavite drugom vozaču. Ukoliko su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala tri vozila, morate ispuniti dva kompleta izvještaja (krivac saobraćajne nesreće popunjava izvještaj za svakog oštećenog, savjetuju iz osiguravajućih kuća.

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima!

Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79

Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79