U Srebrenici je u periodu od 1992. do 1995. godine ubijeno 826 djece: “I bebe su ubijali”

Samo tokom jedne sedmice u julu 1995. godine ubijeno je 694 djece.