Uvodi se kućni pritvor sa elektronskim nadzorom?

Delegati će se izjasniti o novom zakonu o sudskoj policiji u Federaciji jer je nužno da se na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje sudskom policijom

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u četvrtak će se izjasniti o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku koje predviđaju uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH.

Propisana su i krivična djela za koja mogu biti određene posebne istražne radnje i njihovo najduže trajanje.

Izmjenama i dopunama Zakona je propisano pravo svjedoka da ne odgovara na određena pitanja kada je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju i mogućnost da odgovori na ta pitanja ako nadležni glavni tužilac pismeno izjavi da neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svome iskazu.

Delegati će se izjasniti o novom zakonu o sudskoj policiji u Federaciji jer je nužno da se na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje sudskom policijom.

Važeći Zakon o sudskoj policiji ne sadrži sveobuhvatne odredbe i ne daje odgovor na brojna pitanja o pravima i obavezama Sudske policije, a posebno o statusu njenih službenika.

Iz tog razloga Vlada je utvrdila ovaj zakon kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost.

Također, Vlada je predložila donošenje novog zakona o zaštiti na radu, koji će razmatrati delegati a koji je usklađen sa odredbama Konvencije o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i revidiranom Evropskom socijalnom poveljom, koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala.

Cilj ovog zakona je osiguranje takvih uvjeta na radu koji, u najvećoj mogućoj mjeri, smanjuju povrede na radu, profesionalna i oboljenja u vezi s radom, te stvaraju pretpostavke za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Propisano je osnivanje Vijeća za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Na dnevnom redu je i izmjena Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kojom je predviđeno da će troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku snositi osnivač ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija, a ne, kao do sada, budžet Federacije BiH.

Razmatrat će se i izmjene i dopune Zakona o faktoringu, koje se tiču izmjene ugovornih odredbi u pogledu rokova dospijeća naplate tražbine, koja nije prihvatljiva, te je predložena dopuna. Propisana je mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija) – prenosi Fokus

Na sjednici se očekuje da delegati daju saglasnost na ovogodišnji finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, te prihvate zaduženja za projekte registracije nekretnina, javni prevoz Sarajevo, gradskih saobraćajnica Sarajevo i Koridor Vc.


Svi zainteresovani mogu se priključiti BESPLATNO na OVOM linku, uz aktivno učešće u dijeljenju informacija sa ostalim članovima! Pristupiti možete jednostavno i porukom na naš Viber broj + 387 62 59 69 79