(VIDEO) Elvir Ćuza Čuzović: Ni bubrega, ni 83.000 KM. Kako me je prevario Almir Čehajić Batko

Otvorena mreža prevarila najosjetljiviju populaciju: Ja ne mogu na more otići, osim na jedan dan. Željan sam vode se napiti.